30
nov
'18

Lijst Salman over verkiezingscampagne: niet altijd even tactvol gebracht en de toon wellicht te scherp.

In een persgesprek op woensdagochtend 28 november gaf informateur Spruit, na verkennende gesprekken met alle politieke partijen, aan dat geen van de partijen vooraf een andere partij wilde uitsluiten om mee samen te gaan werken in een nieuwe coalitie. Maar een flink aantal partijen hadden wel moeite met de opstelling en uitspraken van Lijst Salman in de verkiezingscampagne van deze partij. Alle partijen gaven aan dat een coalitie...

van NZLokaal/CDA/VVD de meest logische combinatie is gezien de verkiezingsuitslag. De partijen zijn ook overwegend van mening dat naast deze drie, een vierde partij wenselijk is voor de stabiliteit in het bestuur van de nieuwe Gemeente Noordwijk. Ze hebben hierbij een voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met Lijst Salman Noordwijk. 

NZLokaal, CDA en VVD gaven woensdagochtend wel als voorwaarden mee dat er eerst een aanvullend en stevig gesprek met Lijst Salman Noordwijk nodig is, over de verkiezingsretoriek en opstelling tijdens campagnetijd, om vertrouwen te kunnen hebben in een constructieve samenwerking. 

Lijst Salman heeft donderdagavond 29 november op hun website een reactie geplaatst op het bovenstaande:

Allereerst wil Lijst Salman Noordwijk alle kiezers bedanken voor hun stem en vertrouwen in onze partij. We zijn blij met het mooie resultaat. Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat onze verkiezingscampagne mensen ook in negatieve zin geraakt heeft. Dat was geenszins de bedoeling.

Lijst Salman Noordwijk heeft tijdens de campagne tot uiting willen brengen het belangrijk te vinden om het goede van Noordwijk te bewaren, nu de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk een feit is. Dat is soms niet altijd even tactvol gebracht, was de toon wellicht te scherp, en is het anders overgekomen dan ons Partijprogramma in zich draagt. Dat vinden wij vervelend en gaan zeker met elkaar het gesprek aan om dit in de toekomst te voorkomen.

We willen vooruit, en met vertrouwen bouwen aan onze nieuwe gemeente. Voor Lijst Salman Noordwijk geldt dat iedereen in de nieuwe gemeente Noordwijk meedoet en even belangrijk is. Niemand uitgezonderd. Wij zijn er voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld.

Lijst Salman Noordwijk heeft met waardering en respect kennis genomen van het recente advies van informateur mevrouw Lies Spruit. In dit advies geeft de informateur aan dat de beoogde coalitiepartijen eerst nog met ons in gesprek moeten over de toon tijdens de verkiezingscampagne. Wij begrijpen dit en zullen hier op een open en constructieve wijze gehoor aan geven om zo te werken aan een gezamenlijke basis voor vertrouwen.

Lijst Salman Noordwijk heeft alle vertrouwen in een samenwerking met NZLokaal, VVD en CDA en dat we in het belang van alle inwoners in het nieuwe Noordwijk kunnen komen tot een goede inhoudelijke agenda. Daarbij vormen de onderwerpen die door de informateur genoemd zijn een goede basis voor een op te stellen coalitieakkoord.

Hierbij gaat het dan onder andere over een transparant bestuur, integriteit, vernieuwing, verbinding en samenwerking. Gezien de partijprogramma’s van de beoogde coalitiepartners zien wij op de inhoud voldoende overeenkomsten en geen onoverbrugbare verschillen, om te bouwen aan een mooie toekomst voor het nieuwe Noordwijk.

Foto BON. Link op de foto Dennis Salman van Lijst Salman.