Datum: 27-09-2023 - 22:55
10
sep
'12

Gemeente zet de plannen ’Polenhotel’ aan de Molenweg door.

Als het aan Noordwijkerhout ligt, mogen Oost-Europese arbeidsmigranten straks toch tijdelijk wonen bij de agrarische bedrijven waar ze werkzaam zijn. De grootste bollengemeente van de streek wil daarover samen met de andere bollendorpen een beleid ontwikkelen. Daarnaast zet Noordwijkerhout de...

plannen door voor de bouw van een ’Polenhotel’ aan de Molenweg (hoek N206, Vlashoven en Molenweg). Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout schrijven het een en ander in een memo aan de gemeenteraad over de huisvestingsproblematiek van de arbeidsmigranten. In de Duin- en Bollenstreek wonen naar schatting tienduizend Oost-Europeanen, voornamelijk uit Polen. En met een toename de komende jaren wordt rekening gehouden, onder ander als gevolg van het vervallen van de verplichte tewerkstellingsvergunning voor Bulgaren en Roemenen per 1 januari 2014.

Op 13 september praat de politiek over dit onderwerp, om te kijken de huisvestingsproblematiek van de arbeidsmigranten, het liefst met de buurgemeenten, goed te regelen. Zo ligt er een voorstel om toe te staan dat er in de piekperiode juni tot en met september, caravans of portakabins op de agrarische bedrijven kunnen worden geplaatst maar wel onder strikte voorwaarden.

Tevens wil Noordwijkerhout de plannen voor de bouw van "het Polenhotel" aan de Molenweg doorzetten. Men wil daar 50 wooneenheden bouwen voor twee personen. Plaatsing van personen zal dan in samenwerking met woningstichting Padua geregeld gaan worden. Er komt speciale aandacht voor de parkeergelegenheid en de 24 uurs aanwezigheid van een beheerder. De huisvesting wordt uitsluitend voor werknemers van gecertificeerde uitzendbureaus. Op 13 september praat de politiek er dus verder over.
Bron: Leidsch Dagblad.