Datum: 01-10-2023 - 23:54
09
nov
'18

Jeugdgemeenteraad reikt na een flink debat en een schorsing € 1000,- subsidie uit. (foto's)

De Noordwijkerhoutse gemeenteraad organiseerde donderdagavond 8 november voor de 3e keer het project 'De jeugdgemeenteraad' voor de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente. Dit jaar namen de groepen 8 van de Regenboog, de St. Victorschool en de Egelantier uit De Zilk deel. De 'grote gemeenteraad' nam drie jaar geleden dit initiatief, omdat zij graag kinderen op een speelse manier kennis...

wilde laten maken met de gemeente, de lokale politiek, hoe een politiek besluitvormingsproces in zijn werk gaat en hoe een debat eraan toegaat. Na de twee succesvolle voorgaande edities was het duidelijk dat er een vervolg zou komen en dat gebeurde afgelopen donderdagavond 8 november in de raadszaal van het gemeentehuis.

In deze vergadering moest de jeugdgemeenteraad zich buigen hoe men in totaal € 1.000,- subsidie over vijf verschillende aanvragen ging verdelen. Dit jaar waren dat De Zonnebloem Noordwijkerhout, Topaz Munnekeweij/Kindercircus Atleta, Stichting Wassenaar van De Duinpan, De Speelakker en Stichting TaalLokaal. Er moest gekozen worden want alle vijf projecten subsidiëren was gezien de hoeveelheid aanvragen en het totaal bedrag daarvan niet mogelijk.

Op deze manier maakten de leerlingen kennis met de gemeente en de gemeenteraad als hoogste orgaan. Door mee te doen aan de jeugdgemeenteraad leerden zij debatteren en raakten ze in aanraking met het principe van de meerderheid behalen, met lobbyen en met compromissen sluiten.

Een aantal raadsleden hadden al eerder op de scholen workshops gegeven over de gemeenteraad. Ook zijn de groepen 8 al een keer voor een vergadering in de raadszaal geweest. De jeugdgemeenteraadsvergadering werd voorgezeten door burgemeester Goedhart met aan zijn zijde maar liefst zes wethouders van de drie verschillende scholen met zes fracties. Leden uit de grote gemeenteraad vervulden de rol van coach voor de verschillende schoolfracties.

De vijf vertegenwoordigers van de bovenstaande goede doelen kregen elk drie minuten de tijd om de vereniging/stichting te presenteren en hun project te promoten en konden er vragen worden gesteld door de jeugdraadsleden. Vervolgens trokken de burgemeester en zijn zes wethouders zich voor overleg terug in de kamer van de burgemeester.

Na tien minuten kwam het college met een voorstel naar de jeugdgemeenteraad. Daaruit ontstond net zoals in een echte gemeenteraadsvergadering een flink debat en werden er over en heen weer vragen gesteld en meningen uitgewisseld. Uiteindelijk werd na een schorsing en overleg in de wandelgangen er toch met een grote meerderheid van stemmen, de volgende verdeling van de subsidiepot van € 1000,- door de jeugdgemeenteraad aangenomen.

* De Zonnebloem Noordwijkerhout gaat het geld besteden aan gezellig etentje voor 50 gasten van de Zonnebloem, klaargemaakt door leerlingen van en op de KTS in Voorhout en ontving daarvoor € 500,-.

* Stichting TaalLokaal gaat het geld besteden aan een vrijwilligersfeest en open dag en ontving daarvoor € 300,-.

* Waterspeeltuin De Speelakker gaat het geld besteden aan de aankoop van fruitbomen om deze te planten op hun terrein en ontving daarvoor € 200,-.

Een bijdrage voor een optreden van het Kindercircus Atleta voor de bewoners Topaz Munnekeweij en een bijdrage voor het jubileumfeest (40 jaar) van Stichting Wassenaar in De Duinpan kregen uiteindelijk te weinig stemmen van de jeugdgemeenteraad en konden niet meedelen in de verdeling van de € 1000,-.

Na het sluiten van deze succesvolle jeugdgemeenteraadsvergadering door burgemeester Goedhart, kregen alle jeugdraadsleden een oorkonde. Daarna werden de cheques door de wethouders uitgereikt aan de winnaars en een mooie groepsfoto gemaakt als aandenken aan de 3e editie van de jeugdgemeenteraad.

U kunt de jeugdgemeenteraadsvergadering terugkijken op de website van de gemeente, klik hier.

Foto's BON.