05
nov
'18

Jeugdgemeenteraad neemt weer zitting om € 1000,- te verdelen. (5 aanvragen)

De gemeenteraad van Noordwijkerhout organiseert op donderdag 8 november voor de derde keer het project De jeugdgemeenteraad. Dit jaar nemen de groepen 8 van De Regenboog, De St. Victorschool en De Egelantier deel. Het project laat leerlingen van de basisschool kennismaken met de lokale democratie. De kinderen hebben een echte jeugdgemeenteraadsvergadering. In deze vergadering verdelen ze in totaal € 1.000,- over 5 verschillende aanvragen....

Dit jaar zijn dat De Zonnebloem Noordwijkerhout, Topaz Munnekeweij/Kindercircus Atleta, Stichting Wassenaar van De Duinpan, De Speelakker en Stichting TaalLokaal. Er moet gekozen worden want alle 5 de projecten subsidiëren is gezien de aanvragen niet mogelijk.

Op deze manier maken leerlingen kennis met de gemeente en de gemeenteraad als hoogste orgaan. Door mee te doen aan de Jeugdgemeenteraad leren zij debatteren en raken in aanraking met het principe van de meerderheid behalen, met lobbyen en met compromissen sluiten.

Een aantal raadsleden hebben workshops gegeven over de gemeenteraad. Ook zijn de groepen 8 al een keer voor een vergadering in de raadszaal geweest. Tijdens de jeugdgemeenteraadsvergadering fungeren de raadsleden als coaches voor de verschillende schoolfracties. Burgemeester Goedhart zit deze jeugdgemeenteraadsvergadering voor.

Iedereen is van harte welkom om op donderdag 8 november de vergadering te volgen in de koffiekamer van het gemeentehuis of via de livestream op onze website. De vergadering kan achteraf ook teruggekeken worden.

Foto's Jeugdgemeenteraad 2017 BON.