Datum: 27-09-2023 - 23:44
01
nov
'18

Politiek enthousiast over particulier initiatief voor de bouw van senioren appartementen op terrein Ireneschool.

Op woensdagavond 31 oktober stond het onderwerp 'project Ireneschoollocatie' op de agenda van de commissie Ruimte en Wonen. U heeft al eerder via BON kunnen vernemen over een enthousiaste groep Noordwijkerhoutse senioren, verenigd in Stichting Fortaleza, die graag via particulier opdrachtgeverschap een appartementencomplex willen ontwikkelen op de locatie van de voormalige Ireneschool aan de Viaductweg/Van Iersellaan....

Het plan bestaat uit een appartementencomplex met ca 24 ruime seniorenappartementen met een oppervlakte van 95 – 120 m2 per appartement. De initiatiefnemers gaven in het plan aan dat een grote groep senioren honkvast zitten in hun eengezinswoningen en maar zeer beperkt doorstromen naar seniorenwoningen. Hierdoor komen deze ruime eengezinswoningen niet vrij voor jongere Noordwijkerhouters. Dit effect wordt mede veroorzaakt omdat er groot tekort is aan seniorenappartementen in alle prijsklassen. Met het project Fortaleza Noordwijkerhout wil men dit effect doorbreken. 

De politiek reageerde net als al eerder het college enthousiast op de plannen van dit burgerinitiatief, alleen de PvdA ziet liever dat er sociale woningbouw op die plek (de  grond is eigendom van de gemeente) wordt gerealiseerd. Maar de rest van de partijen en het college gaven aan daar niets voor te voelen, Noordwijkerhout bouwt al meer dan de landelijke eis voor sociale woningbouw en op de Schippersvaartweg zijn er al vergevorderde bouwplannen voor de sociale sector.

De overgrote meerderheid in de gemeenteraad ziet graag dat er voor alle doelgroepen wordt gebouwd en is men blij met de initiatieven van Stichting Fortaleza. Met nu de steun van de raad zal wethouder De Jong bij Stichting Fortaleza aangegeven dat de gemeente een half jaar de tijd neemt voor een haalbaarheidsonderzoek, zodat de initiatiefnemers de plannen kunnen uitwerken en waarna het college en de gemeenteraad de plannen kunnen beoordelen in bijvoorbeeld financieel opzicht (of het haalbaar is) en of ze voldoen aan de stedenbouwkundige voorwaarden die ook op deze avond werden vastgesteld.

Klik hier voor het volledige plan van Stichting Fortaleza (pdf).

Foto's PR.