Datum: 02-10-2023 - 00:08
29
okt
'18

Geef uw mening bij de enquête 'centrum Noordwijkerhout autovrij'. (nameting)

Sinds 18 juni 2018 loopt de proef naar een 'autovrij centrum’ in Noordwijkerhout. Deze proef is één van de maatregelen uit de Centrumvisie Noordwijkerhout. Het doel van de proef is het creëren van een prettiger en veiliger verblijfsklimaat in het centrum. Daarom is het winkelgebied tijdens de proefperiode afgesloten voor auto’s en motoren van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van ontheffingshouders..

Daarnaast is het Marktplein en de poort tussen het Landbouwplein en de Havenstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het autovrij maken van het centrum moet er aan bijdragen dat we bezoekers houden en blijven trekken naar Noordwijkerhout.

Omdat dit om een proef gaat, doen wij voor en tijdens de afsluiting een belevingsonderzoek naar de verkeerseffecten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau ‘Keuzeweg’. De planning is om de verkeersmaatregelen gedurende zes maanden in te voeren in de periode juni – december 2018.

De gemeente Noordwijkerhout zou het op prijs stellen als u even de tijd neemt om de vragenlijst (nameting) in te vullen, klik hier. Dat kan van 29 oktober t/m 18 november 2018. Dit onderzoek wordt uitgezet onder bewoners, bezoekers en ondernemers in en om het centrum en wordt uitgevoerd door bureau ‘Keuzeweg’.

Foto PR.