Datum: 23-03-2023 - 20:52
24
okt
'18

1 november officiële handeling afronding herinrichting dorpsplein. (foto's 24-10)

Op donderdag 1 november vindt de officiële handeling plaats ter afronding van het uitvoeringsprogramma ‘herinrichting dorpsplein’ van de centrumvisie Noordwijkerhout. De handeling wordt verricht om 16.00 uur in de hof van de Witte Kerk, bij de hoofdingang van de kerk. In september 2015 is gestart met een nieuwe centrumvisie met uitvoeringsprogramma’s voor het winkelgebied van Noordwijkerhout....

Het doel was om met elkaar te komen tot een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied. Hiervoor is een intensief participatietraject gevolgd met belanghebbenden, zoals inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen en pandeigenaren. Zo werden er tafelgesprekken in De Schelft gehouden, onderzoeken verricht onder het digitaal burgerpanel, bijeenkomsten met werkgroepen en klankbordgroepen gehouden, co-creatiesessies georganiseerd en gingen werkgroepleden “op safari” door het winkelgebied in Noordwijkerhout.

Uitvoering herinrichting dorpsplein
Na dit intensieve participatietraject heeft een stedenbouwkundige alle ideeën voor de herinrichting van het dorpsplein vertaald in een tweetal ontwerpen. Daaruit heeft de gemeenteraad uiteindelijk een keuze gemaakt. Vervolgens is de gemeente aan de slag gegaan met het daadwerkelijk laten uitvoeren van het ontwerp door nieuwe bomen te planten, het muurtje te vervangen door een zitmuurtje met een goede fundering en de hof opnieuw in te richten met beplanting, looppaden en verharding voor evenementen. Ook is er nieuwe bestrating aangebracht rondom het muurtje en is er verlichting geplaatst in het muurtje om de monumentale Witte Kerk aan te lichten.

Redactie BON > van een eerder bericht op BON: De fietsnietjes worden verplaatst naar de overkant bij de Digros. Langs het muurtje worden geen fietsnietjes geplaatst. De afvalbakken komen zoveel mogelijk in de buurt van de nieuwe bankjes op het muurtje.

Foto's 24-10-2018 BON