Datum: 09-06-2023 - 00:36
24
okt
'18

College Noordwijkerhout kiest scenario voor herontwikkeling Pesthuis e.o.: ontvlechten en vlottrekken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout diverse scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis op Landgoed in den Houte voorgelegd. Het college kiest voor scenario 3 “ontvlechten en vlottrekken”. Diverse lokale initiatiefnemers bleken in de zomerperiode niet tot elkaar gekomen te zijn voor een integraal plan voor de herontwikkeling...

van het Pesthuis e.o. In de commissievergadering van 12 september jl. is afgesproken, dat het college na gesprekken met alle betrokken partijen aan de gemeenteraad een ontwikkelscenario zou voorleggen.

Scenario’s
Het college heeft de volgende 3 scenario’s benoemd na gesprekken tussen wethouder Bert Gotink met de betrokken partijen en bestudering van informatie uit relevante stukken, notities en verslagen.

Scenario 1: De Keiebijters en de Dierenhoeve verzoeken om met een gezamenlijk plan te komen voor het Pesthuis e.o.

Scenario 2: De Keiebijters verzoeken hun plan te laten uitwerken en uitvoeren.

Scenario 3: “Ontvlechten en vlottrekken”. Het plan van de Keiebijters formeel afwijzen. De Keiebijters ondersteunen om een andere plek buiten Landgoed in den Houte (voorheen Bavo-terrein) te vinden. Ze moeten immers binnen 2 á 3 maanden weg zijn uit het Bavo-hoofdgebouw, dat onlangs verkocht is aan de Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe. Het plan van de Dierenhoeve verder laten ontwikkelen tot een businessplan en het plan dan beoordelen op zijn merites.

Bespreking scenario
De Commissie Ruimte en Wonen bespreekt de keuze van het college in haar vergadering van 31 oktober 2018. Na de commissievergadering bespreekt het college het vervolgtraject met de Keiebijters en de Dierenhoeve.

Foto BON