Datum: 09-02-2023 - 12:42
18
sep
'18

Flink aantal straten in Noordwijkerhout op de schop (update foto's+Pilarenlaan)

Het stond al in de planning voor dit najaar maar sinds vorige week zijn de straten Dorpsringweg-Dorpsstraat-Havenstraat rondom De Witte Kerk en de Victoriberg op de schop gegaan. De uitvoering van groot onderhoud aan wegen en voetpaden van Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en Sperwerkroft zijn al eerder van start gegaan. De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland...

is toe aan onderhoud en krijgt de komende tijd een nieuwe inrichting. De snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 km per uur en er worden verkeersdrempels en -plateaus aangelegd. Doel van de aanpassingen is de weg verkeersveiliger te maken zodat langzaam en gemotoriseerd verkeer beter samengaan. Tegelijk met het werk wordt ook een rioolleiding verlegd in het groen van de Dorpsstraat/Guldemondvaart naar de Guldemondsloot.

De werkzaamheden zijn op maandag 10 september van start gegaan en daardoor is vanaf deze dag de Victoriberg afgesloten voor al het doorgaand verkeer inclusief (brom-)fietsers. Vooruitlopend op de uitvoering is de aannemer afgelopen week al gestart met het verwijderen van groen/bomen en de voorbereiding voor het verleggen van een rioolleiding in het gazon tussen de Dorpsstraat en de Guldemondsloot.

Om de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken werkt de aannemer tijdens de reconstructie in een aantal fases. In de eerste week van december wordt met de laatste fase van de reconstructie begonnen, zodat alles voor de carnaval 2019 is afgerond.

Centrum rondom De Witte Kerk:
De gemeente Noordwijkerhout is bezig met de herinrichting van het dorpsplein. Op maandag 10 september is een start gemaakt met de herbestrating van het dorpsplein. Als eerste wordt het gebied tussen de Dorpsstraat en lunchroom Arthur (voor de Digros) voorzien van de nieuwe natuurstenen bestrating. Op het gedeelte waar geen natuursteen komt wordt het bestaande materiaal hergebruikt.

De fietsnietjes worden verplaatst naar de overkant bij de Digros. Langs het muurtje worden geen fietsnietjes geplaatst. De afvalbakken komen zoveel mogelijk in de buurt van de nieuwe bankjes op het muurtje. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, met de klok mee. Door hiervoor te kiezen kunnen de terrassen in elk geval tot 1 oktober open blijven. De verwachting is dat de werkzaamheden eind november zijn afgerond.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het beplantingsplan van het hof. Deze werkzaamheden worden tegelijk met de bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is een verlichtingsplan voor de Witte Kerk opgesteld zodat de kerk mooi verlicht kan worden. Na afronding van deze werkzaamheden is de eerste fase van de centrumvisie gerealiseerd. Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Pilarenlaan:
Op maandag 17 september is gestart met de herinrichting van de Pilarenlaan. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de herinrichting medio december 2018 gereed. De herinrichting vindt in fases plaats:

Fase 1 - huisnummer 4W1 t/m 4W28 en 4B1 t/m 4B28: start 17 september
Fase 2 - huisnummer 4K1 t/m 4K35 en begin parkeerterrein Vomar: start 8 oktober
Fase 3 - huisnummer 31H1 t/m 31H31 en 33 (inclusief parkeerterrein St. Victorschool): start 29 oktober
Fase 4 - huisnummer 33 en 6K1 t/m 6K: start 19 november
Fase 5 - huisnummer 8 t/m 46a: start 10 december Fase 6 -
De werkzaamheden tussen de Parnassialaan en de Kerkstraat worden na de herbestrating van de Reigerlaan uitgevoerd. Meer informatie over het project, klik hier.

Foto's BON > 10 en 19 september.