Datum: 01-06-2023 - 17:53
13
sep
'18

NZLokaal overweegt 'motie van wantrouwen' tegen wethouder De Jong n.a.v. commotie rondom Pesthuis.

In de Commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond kwam opnieuw het nu al 12 jaar durende onderwerp: Wat gaan we doen met het gemeentelijk monument 'Het Pesthuis' op het Bavo-terrein? Dit is naast het hoofdgebouw van de Sint Bavo, overigens een rijksmonument, het laatste overgebleven gebouw(tje) van de vele gebouwen die op het terrein....

hebben gestaan van het voormalige psychiatrische ziekenhuis met zijn meer dan 100 jaar rijke historie in Noordwijkerhout. In de afgelopen zomervakantie zijn in de media, waaronder op Blik Op Noordwijkerhout, diverse publicaties verschenen over de herontwikkeling van het Pesthuis. Op 25 juli verscheen er op BON een bericht dat er een kink in de kabel leek te zijn in het een goede bestemming geven van het Pesthuis.

Stichting Carnaval der Dieren, onder leiding van voorzitter Alphons Morssink, heeft in opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout daarvoor de mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik (Kinderboerderij De Dierenhoeve, Carnavalsvereniging De Keiebijters, Kinderopvang De Boomgaard) van het Pesthuis onderzocht. Dat resulteerde in een uitgewerkt businessplan voor een ‘sociaal maatschappelijk cultureel centrum en landschapspark’ in en rondom het Pesthuis op het voormalige Bavo-terrein. 

Keiebijters en Dierenhoeve zouden volgens het plan gezamenlijk het Pesthuis als clubhuis gaan gebruiken, met in een aangebouwde vleugel kinderopvang De Boomgaard. Verder zou de Engelse tuin naast het gebouw in oude staat worden teruggebracht en moest in de tuin ook een dierenweide komen. Maar het plan lijkt volledig van de baan te zijn, gaf voorzitter Alfons Mossink op 25 juli in het bericht aan. 

De Dierenhoeve had zonder bekend te maken bij de Carnaval der Dieren ook een eigen plan gemaakt (klik hier voor het plan van de Dierenhoeve) en na een gesprek voor de zomer met wethouder De Jong op het gemeentehuis, blijkt ineens dat de Keiebijters en De Boomgaard (lees Carnaval der Dieren) daar geen rol meer in te spelen. Het bestuur van de Dierenhoeve heeft aangegeven dat zij een samenwerking met deze twee partners niet zien zitten en graag hun eigen plan ten uitvoer willen brengen. 

Vervolgens ontstond er in de media een flinke discussie over en weer die uiteindelijk resulteerde in het stellen van schriftelijke vragen door de fractie NZLokaal, waarin zij opheldering vroegen aan het college van B&W over wat er nu allemaal speelde rondom het Pesthuis. De beantwoording van de vragen door het college en het lezen van het dossier wat inmiddels aangevuld werd met de documenten van de Carnavalsvereniging De Keiebijters,  zorgde ervoor dat de fractie van NZLokaal het onderwerp ter bespreking voorlegde aan de commissievergadering van Ruimte en Wonen.

Voorafgaand aan de discussie die gevoerd zou worden in de commissie gaf vice-voorzitter Ronald Kat van de Keiebijters, door gebruik te maken van het spreekrecht, een reactie namens de carnavalsvereniging op het gebeuren rondom het Pesthuis. Een reactie waar vooral verbijstering uit sprak over het plotseling aan de kant zetten van de Carnaval der Dieren en dus ook van de Keiebijters, die daarmee volgens de heer Kat na het verzetten van jarenlang veel voorbereidend werk en het maken van vele duizend euro's aan kosten nu zelfs in hun voorbestaan worden bedreigd. 

Na een flinke discussie bleven er voor de fracties van de politieke partijen, ondanks de vele aangedragen documenten, de vragen open staan zoals: Wanneer precies heeft de Dierenhoeve afgehaakt tijdens het maken van het businessplan door Stichting Carnaval der Dieren? Volgens de Dierenhoeve haakte men al af in 2016, maar volgens de Keiebijters was Carnaval der Dieren op de vraag van de gemeente nog steeds in gesprek met de Dierenhoeve in 2017 en 2018. Maar ook de financiële onderbouwing van de beide plannen is blijkbaar ondanks de vele ingeleverde stukken toch niet duidelijk genoeg voor de politiek.

Duidelijk is wel dat de meeste fracties vinden dat verantwoordelijk wethouder De Jong en het college al veel eerder zelf de regie in handen hadden moeten nemen, om alle partijen op één lijn te krijgen in deze al veel te lang lopende kwestie die nu flink uit de hand is gelopen. De fracties drongen er dan ook op aan bij de wethouder, om de partijen weer samen aan de onderhandelingstafel te krijgen om te kijken of er toch nog een samenwerkingsverband mogelijk is.

Wethouder De Jong gaf in een statement namens het college aan dat men de regie rondom het Pesthuis weer in eigen hand gaat nemen en daarom de verschillende beleidsterreinen betreffende het Bavo-terrein nu verdeeld gaan worden. Wethouder Gotink gaat vanaf nu met de plannen rondom het Pesthuis aan de slag en hij wil op korte termijn om tafel gaan zitten met zowel de Dierenhoeve als met de Keiebijters om te kijken of de partijen alsnog tot elkaar kunnen komen. Hierbij gaf de heer Kat van de Keiebijters na afloop van de discussie aan dat zij als carnavalsvereniging altijd bereid zijn om te praten en om samen te werken met de Dierenhoeve, waar overigens geen vertegenwoordiging van aanwezig was bij de commissievergadering.

Uit de hele discussie bleek dat de meeste fracties niet terug wilden kijken waar nou precies de wethouder en het college de regie in het gehele proces zijn kwijtgeraakt, maar zij wilden in verband met de tijdsdruk nu vooruit kijken. Maar de heer de Moor van NZLokaal vond dat wel een beetje heel kort door de bocht, hij vroeg aan wethouder De Jong: Als u nu het hele proces vanaf 2014 terugkijkt, vindt u dan dat u het goed gedaan heeft of dat het voor verbetering vatbaar was geweest?

Wethouder De Jong gaf in zijn beantwoording aan dat hij net als de heer Beugelsdijk van het CDA niet wilde terugkijken maar voorruit en dat de vragen van de heer De Moor al eerder waren beantwoord bij de schriftelijke vragen van NZLokaal. Met deze beantwoording nam de heer de Moor geen genoegen, hij vond dat wethouder De Jong zijn verantwoording moest nemen en zijn vraag beantwoorden of de wethouder wel of niet het proces rondom het Pesthuis goed heeft aangepakt.

Wethouder De Jong voelde daar niets voor, een ander moest maar beoordelen of hij de laatste vier jaar zijn werk in deze kwestie goed heeft gedaan en dat dit niet aan hem was om op dit moment zichzelf te beoordelen. De heer de Moor wilde graag zien dat de wethouder zijn verantwoording nam en nu dat volgens hem niet gebeurde overweegt hij om tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van 27 september een ´motie van wantrouwen´ tegen de wethouder in te dienen. Wordt dus opnieuw vervolgd.......

Wilt u de gehele discussie terugluisteren klik dan hier voor punt 7 (tijd: 1:10:25 uur).

Foto BON.