Datum: 20-09-2020 - 18:59
25
aug
'12

PvdA bezoekt de wijk Zeeburg en peilt de meningen over het woongenot.

Op zaterdag 18 augustus jl. heeft de PvdA, afdeling Noordwijkerhout, met de hulp van een aantal collegae uit de regio in een aantal straten van de wijk Zeeburg een z.g. canvas-actie gehouden. Huis-aan-huis werd aangebeld en de bewoners gevraagd naar hun mening...

over hun woonomgeving.

Ondanks het zeer warme weer bleken er toch flink wat bewoners thuis. De PvdA’ers werden door iedereen enthousiast te woord gestaan. Opvallend was dat vrijwel iedereen erg positief was over de woonomgeving, maar uitschieter in negatieve zin was het veel genoemde parkeerprobleem in de wijk. Op een paar vragen is afgelopen week al door de lokale afdeling gereageerd.

Alle overige opmerkingen en suggesties zijn genoteerd en worden momenteel uitgewerkt. De PvdA Noordwijkerhout is vast van plan hier op korte termijn op terug te komen en zal de gesignaleerde knelpunten op de agenda van de gemeenteraad zetten. Meer informatie over de activiteiten van de PvdA in de Duin- en Bollenstreek vindt u op www.pvdaduinenbollenstreek.blogspot.com.