Datum: 23-09-2023 - 03:37
19
jul
'18

Voortgang herinrichting dorpsplein bij de Witte Kerk.

De gemeente Noordwijkerhout is bezig met de herinrichting van het dorpsplein. Begin juli berichtten wij u, dat de bestrating tijdelijk zou worden hersteld en dat de laatste hand gelegd werd aan het muurtje. Zoals u mogelijk gezien hebt, is de noodbestrating inmiddels hersteld en wordt de hof klaargemaakt om een laag papierpulp tegen het stuiven aan te brengen....

Ook is het muurtje bijna klaar, maar helaas gaat het niet lukken om het muurtje rond de Witte Kerk nog deze week volledig af te maken.

Redenen vertraging
Door de hoge temperaturen is het niet mogelijk om de rollaag van het muurtje te voegen. De specie zou dan te snel gaan drogen en dat zou ten koste van de kwaliteit gaan. Ook heeft de gemeente te maken met leveringsproblemen van materialen door de overspannen bouw en met de komende bouwvakvakantie.

Verder na bouwvakvakantie
Na de bouwvakantie wordt het muurtje afgemaakt en worden de houten bankjes, die nu niet leverbaar zijn, erop geplaatst. De herbestrating rond het muurtje start naar verwachting eind september na levering van de hiervoor benodigde natuurstenen. Het bestraten duurt ca. 4 weken. De beplanting van de hof vindt tijdens de planttijd in het najaar plaats.

Tekst 19-7-2018 Gemeente Noordwijkerhout.

Foto's 3-7-2018 BON