Datum: 22-03-2023 - 06:53
12
jul
'18

Raadsgroep Fusie kiest voor Bibliotheek Noordwijkerhout als de nieuwe Gemeenteraadszaal.

In de vergadering op woensdagavond 11 juli van de Raadsgroep Fusie voor de nieuwe Gemeente Noordwijk, kwam het onderwerp 'waar gaat de gemeenteraad (tijdelijk) de komende vijf jaar vergaderen' aan de orde. Vooraf was al duidelijk dat de verschillende commissievergaderingen na de fusie, in de huidige vergaderzalen van beide gemeentehuizen zullen gaan plaatsvinden...

Voor de gemeenteraadsvergaderingen van de nieuwe Gemeente Noordwijk zal in de huidige twee gemeenteraadszalen geen extra ruimte beschikbaar zijn, voor de verwachte uitbreiding van de gemeenteraad met meer raadsleden, wethouders en hopelijk ook meer inwoners op de publieke tribune. De Raadswerkgroep Huisvesting heeft in opdracht van de Raadsgroep Fusie de mogelijkheden onderzocht voor een geschikte vergaderruimte voor de gemeenteraad van de nieuwe Gemeente Noordwijk.

In het onderzoek werden vijf mogelijke vergaderlocaties onderzocht: De Duinpan in De Zilk, Congrescentrum Leeuwenhorst, Teylingen College Leeuwenhorst, Raadszaal van Noordwijk en de Bibliotheek van Noordwijkerhout. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau, laten zien dat geen van de vijf onderzochte locaties als beste uit de bus komt.

De raadzaal van Noordwijk is te klein, de bibliotheek in Noordwijkerhout en het Teylingen College hebben vanwege het ontbreken van meubilair en faciliteiten veel praktische nadelen en hoge kosten voor opbouwen en afbreken. De huurkosten van Congrescentrum Leeuwenhorst zijn bijna 10x hoger dan De Duinpan. De Duinpan heeft als nadeel dat het niet centraal gelegen is en dat men wellicht van de donderdag naar de dinsdag zou moeten verhuizen om te kunnen vergaderen.

Uiteindelijk gaf de werkgroep in de vergadering het advies aan de Raadsgroep Fusie om toch te kiezen voor De Duinpan in De Zilk, vanwege dat het gebouw de benodigde ruimte heeft en kosten voor deze vergaderlocatie het laagste zijn van alle vijf. Omdat op 3 januari 2019 al de eerste gemeenteraadsvergadering zal gaan plaatsvinden in de nieuwe samenstelling, wilde de werkgroep wel graag dat tijdens deze vergadering er een voorkeur zou worden uitgesproken om alles nog voor die tijd te kunnen realiseren.

In het overleg wat daarop volgde kwam toch steeds meer naar voren dat de Bibliotheek van Noordwijkerhout de beste oplossing zou zijn voor de meeste partijen in de Raadsgroep Fusie, een voldoende permanente ruimte waarbij alle voorzieningen niet iedere keer neergezet hoeven te worden. Voldoende parkeerruimte in de buurt, goed bereikbaar en centraal gelegen in de nieuwe Gemeente Noordwijk en een locatie met een goede uitstraling voor de nieuwe gemeente.

De hogere kosten zullen deels goedkoper uit gaan vallen omdat de Bibliotheek dan uitgeplaatst zal worden naar een goedkopere locatie in één van de lege panden in het centrum van het dorp, waarbij de Bibliotheek Bollenstreek al heeft aangeven mee te willen werken aan de verhuizing naar een eventuele nieuwe locatie.

Maar de voordelen, zoals hier eerder al beschreven, zijn voor de Raadgroep Fusie toch iets belangrijker dan de hogere kosten die tijdelijk zijn (voor 5 jaar) tot dat er een permanente huisvesting komt van een nieuw gemeentehuis. De Werkgroep Huisvesting gaat deze voorgestelde optie van de Bibliotheek Noordwijkerhout nu verder onderzoeken.

Klik hier voor terugluisteren van de vergadering bij punt 11. In de bijlage vindt u het advies van de Werkgroep Huisvesting.

Foto BON.