03
jul
'18

Voortgang herinrichting dorpsplein bij de Witte Kerk. (foto's)

U hebt het ongetwijfeld al gezien: het muurtje om de Witte Kerk is gemetseld. Vanaf 3 juli wordt de laatste hand gelegd aan het muurtje. Er komt een rollaag op het inmiddels gemetselde deel en er worden vijf zitbankjes op het muurtje geplaatst. Bij het plaatsen van de zitbankjes wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de stand van de zon, de terrassen en...

met de verschillende horecazaken rondom de hof. Voor de vakantie is het muurtje klaar en is de bestrating bij het muurtje tijdelijk hersteld.

Verlichting
Tijdens diverse bijeenkomsten met bewoners en ondernemers is o.a. het aanlichten van de Witte Kerk besproken. Inmiddels is er een verlichtingsplan gemaakt. Door een andere manier van aanlichten van de Witte Kerk, krijgt de kerk een prominentere plaats in het centrum. De huidige masten worden binnenkort verwijderd op de mast bij de Zeestraat na. Aan de binnenkant van het muurtje worden een waterleiding en een mantelbuis voor elektriciteit aangebracht.

Bestrating dorpsplein
Het was de bedoeling om ook de nieuwe bestrating van het plein voor de zomervakantie klaar te hebben. Door een onverwacht lange levertijd van de hiervoor benodigde natuurstenen, start de herbestrating naar verwachting eind september. Het bestraten duurt ca. 4 weken.

Voorkomen stuiven
Om te voorkomen dat het zand in de hof gaat stuiven, laat de gemeente de hof frezen en een laag groene papierpulp aanbrengen. De losse grond blijft in de hof en wordt in de sleuven geschoven. De hof wordt aangevuld met tuingrond.

Beplanting hof
Voor de beplanting van de hof wordt momenteel een ontwerp gemaakt. In het najaar wordt de hof beplant (tijdens de planttijd).

Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Foto's 3-7-2018 BON