Datum: 04-02-2023 - 16:33
21
aug
'12

In 1595 werd er al opdracht gegeven voor het opknappen van de 's Gravendamseweg.

Zoals u weet wordt er op dit moment groot onderhoud gepleegd aan de 's Gravendamseweg / N443, maar dit is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Heel lang geleden in 1595 gaf de Houtvester van Holland, Johan van Duvenvoorde de Woude, ook opdracht...

aan de omliggende gemeenten om de weg op te knappen.

Onderhoud aan de 's Gravendamseweg reikt tot ver in de geschiedenis.
“Int  jaer ons Heeren 1507 op den 17 dach in Decembri” wordt voor Roelof van der Boeckhorst Janszn, Schout van Noordwijkerhout, een stuk land dat men hier “Pier Ghijselant” over gedragen van klooster Leeuwenhorst aan Gerrit Pieterszn van Ruinen, (in het Langeveld) leenheer van de Graaf van Holland.

Dhr. Kloos, historicus en samensteller van “Noordwijk door de eeuwen” (1938) schrijft op pagina 401: In 1656 en 1657 is de Leydsche Trekvaert gegraven, de trekschuitdienst ingevoerd en is de ‘s Gravendammerbrug pleisterplaats en halte voor reizigers van de omliggende plaatsen geworden. Piet Gysen woonde aan deze brug, in ieder geval in 1678 en nog in 1689, samen met Grietje Cornelisdr. zijn vrouw, zoon en twee neven. Dit staat vermeld in het Huisgezinregister van de parochie St. Jeroen te Noordwijk, waaronder ook Noordwijkerhout viel. Naar deze Pieter Gijszoon, vermoedelijk herbergier en landbouwer, is de brug en de buurt als volksnaam gebleven. In 1838 kwam er een halte van de spoorwegen en dit station kreeg de naam: Pietgijzenbrug.

Toen de graven van Holland indertijd vanuit hun jachtslot Teylingen ter jacht togen naar "des graven wildernisse" (het woeste duingebied waar wij nu wonen) dan moesten zij zich – met hun gevolg – het ongerief laten welgevallen van het doorwaden van de Zwet (Zwetterpolder) het stroompje dat werd opgenomen in de Leidsevaart. Graaf Jan of Willem of Albrecht of wellicht de tragische figuur Jacoba heeft in de Zwet een dam laten leggen die heel begrijpelijk "Des graven dam" werd genoemd. Later werd het de naamgever voor de weg die van Teylingen naar het duingebied voerde, de 's Gravendamseweg.

Onderhouds-problemen.
Het onderhouden van deze weg is door de eeuwen heen al een crime geweest voor de gebruikers uit Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Sassenheim en niet te vergeten de bewoners en bezoekers van klooster Leeuwenhorst. In 1595 vervaardigd de Houtvester van Holland Johan v. Duvenvoorde de Woude wonend op Teylingen een waarschuwing uit:
“Alzo dagelijks bij de Staten van Holland grote klachten binnen komen, dat des Gravendam met wagens niet te gebruiken is. Dit tot groot nadeel van vele ingezetenen van Holland, waaronder die van Noordwijk en Noordwijkerhout, Lisse, Sassenheim en Voorhout die verplicht zijn deze te onderhouden en te repareren. Hij die als Houtvester van Holland, de dorpen de opdracht geeft de ‘s Gravendam te repareren en maken zodat deze gebruikt kan worden. Bij gebreke vandien zal hij het op kosten van de dorpen aanbesteden."

Op de foto’s is de aanbesteding in 1859 te zien van het onderhoud van de ‘s Gravendamseweg door de Provincie Zuid-Holland, waar de aanpalende gemeenten een bijdrage moesten leveren.

De Pietgijzenbrug.
De brug is onderdeel geweest van de Gemeente Leiden, die samen met de gemeente Haarlem op Halfweg een gebouw bezaten waar jaarlijks de onderhoud/reparaties en vergunning voor beurtvaarders werd besproken. Nog voor de Tweede Wereldoorlog is de brug in eigendom overgegaan naar de Provincie.  Die nu voor een algehele verbetering zal zorg dragen.

Bron Peter Warmerdam.
Klik op de foto's voor een vergroting.


Prijzen en aanbestedingen onderhoud 's Gravendamseweg.