Datum: 01-06-2023 - 16:53
22
jun
'18

Arriva blijft openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord verzorgen.

Arriva blijft tot 11 december 2022 het busvervoer in het gebied Zuid-Holland Noord (waaronder de Bollenstreek) verzorgen. Dat is het gevolg van het besluit van Gedeputeerde Staten om de huidige concessie van het openbaar vervoer in deze regio met twee jaar te verlengen. Arriva verzorgt sinds december 2012 het openbaar vervoer in de concessie Zuid-Holland Noord...

 

De concessie heeft een reguliere looptijd van acht jaar en eindigt in december 2020. De concessie kan met maximaal twee jaar verlengd worden. Hiervoor is nu gekozen, waardoor er binnen de huidige concessieperiode nog nieuwe ontwikkelingen kunnen worden doorgevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat per september 2019 de volledige stadsdienst in Leiden verduurzaamd zal zijn door de inzet van 23 nieuwe elektrische bussen. Dit levert een besparing op van 6.400 ton CO2 voor de rest van de looptijd van het contract.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “De verlenging van de concessie biedt de mogelijkheid om een flinke kwaliteitsslag te maken. Ik ben er trots op dat Arriva in 2019 de stadsdienst Leiden volledig elektrisch maakt. Dat levert een besparing van 10% op de totale uitstoot in de concessie. Tegelijkertijd hebben we door de verlenging de tijd om samen met de regio zorgvuldig de wensen voor de periode na 2022 te bepalen.”

“Sinds 2012 zijn wij verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio Zuid-Holland Noord en ik ben er trots op dat dit contract nu met twee jaar verlengd wordt. In het bijzonder ben ik trots op de medewerkers die hier elke dag weer klaar staan om de reizigers een goede reis te bezorgen.” aldus Anne Hettinga, Voorzitter Raad van Bestuur van Arriva Nederland.