Datum: 30-09-2023 - 05:35
17
jun
'18

Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte en ontwerpbestemmingsplan 'Het Zilt' in commissievergadering RenW.

Het College van B&W heeft voor de openbare ruimte langs de Zilkerduinweg voor de woningbouw- ontwikkeling van ca 130 woningen, een supermarkt en een GOED op Het Zilt in De Zilk een beeldkwaliteitsplan op laten stellen. Dit beeldkwaliteitsplan heeft nauwe relatie met het bestemmingsplan voor Het Zilt dat momenteel ook in voorbereiding is....

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan wordt tijdens de commissievergadering van R&W van 20 juni besproken. Het voorliggende verzoek aan de gemeenteraad voor vrijgave voor inspraak loopt om die reden dan ook gelijk op, zodat belanghebbenden gelijktijdig over beide plannen kunnen inspreken. 

Voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan is een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze klankbordgroep had als rol het geven van input op het op te stellen beeldkwaliteitsplan. Met de klankbordgroep is een zorgvuldig proces gevolgd waarbij de verschillende belangen zijn meegenomen. De input van de klankbordgroep was divers en heeft als solide en waardevolle basis gediend voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan.

Het primaire punt dat vanuit de klankbordgroep is meegegeven is dat zij de openbare ruimte langs de Zilkerduinweg tegenover de te realiseren detailhandel en de twee-onder-een-kap woningen graag meer vergroend zouden zien worden. Dit om een goede rustige overgang te creëren tussen de bestaande woningen en de nieuwe woningen en de detailhandel en GOED.

In de bijlage (klik hier) bij dit voorstel is het proces en de input van de klankbordgroep weergegeven. Het beeldkwaliteitsplan is mede op basis van de input van een klankbordgroep opgesteld. Na vrijgave door de commissie R&W/gemeenteraad wordt het beeldkwaliteitsplan voor 6 weken ter inzag gelegd. Klik hier voor het beeldkwaliteitsplan Parkplein (openbare ruimte) De Zilk.

De verwachting volgens wethouder De Jong is dat in het derde kwartaal van dit jaar de eerste woningen in de verkoop gaan en dat de eerste paal eind 2018 of begin 2019 de grond in kan.

Foto's PR.