Datum: 21-03-2023 - 13:13
18
apr
'18

Eerste overleg Sportraden met wethouders Noordwijk en Noordwijkerhout.

Op vrijdagochtend 13 april zijn de Sportraad Noordwijkerhout, de Sportraad Noordwijk, de wethouders Gerben van Duin van Noordwijk en Martijn Bilars van Noordwijkerhout (beiden hebben sport in hun portefeuille) bij elkaar gekomen voor een eerste gezamenlijke bespreking betreffende de sportzaken...

in beide gemeenten. Na een nadere kennismaking stelde de vergadering na afloop van de constructieve bespreking naar tevredenheid vast, dat er tussen de twee gemeenten veel synergie te behalen valt. De Sportraad Noordwijk bestaat al 28 jaar en heeft haar rol als adviesraad en belangenbehartiger van de sportverenigingen en gesprekspartner met de gemeente Noordwijk met succes ingevuld.

Het doel is deze positieve rol ook voor de sportverenigingen in Noordwijkerhout te realiseren. In 2018 is de op 21 maart opgerichte Sportraad Noordwijkerhout de komende maanden volop actief om met alle verenigingen in gesprek te komen. Op basis van eerdere en bijeenkomsten is de verwachting dat alle sportvereniging lid worden van de Sportraad.

Tevens is er een enquête ontwikkeld waarin alle vragen over hoe het op dit moment gaat met de verenigingen, hun wensen, ideeën en toekomstvisie besproken worden. Op basis van de uitkomsten zullen wij met de gemeente onderzoeken in hoeverre het huidige sportbeleid parallel loopt met de belangen van de sportverenigingen en op welke wijze met elkaar in 2019 er een optimaal resultaat behaald kan worden.

Met de Wethouders is afgesproken om de komende tijd nauw contact met elkaar te houden over de voor 2019 te maken nieuwe beleidsnota’s en daardoor een optimaal draagvlak te creëren. De Sportraad van Noordwijkerhout bestaat op dit moment uit 3 bestuursleden; Ton Wieringa (voorzitter), Bob van Velthoven (secretaris / penningmeester) en Gerard Heemskerk.

Foto PR bijeenkomst 13 april.