Datum: 04-02-2023 - 16:43
09
apr
'18

Voormalig zoutdepot in De Zilk tijdelijk opslagterrein voor grond fundering Witte Kerk. (foto's vondsten De Zilk en laatste meters opgravingen)

Bij de gemeente zijn opmerkingen en vragen binnengekomen over het afvoeren van grond van de fundering van het muurtje van de Witte Kerk naar het voormalige zoutdepot in De Zilk. De gemeente Noordwijkerhout heeft opdracht gegeven tot het slopen van het muurtje rond de Witte Kerk. Dat vond...

en vindt plaats onder archeologisch toezicht. Zodra de grond door de archeologen wordt vrijgegeven, wordt de grond tijdelijk afgevoerd naar het voormalige zoutdepotterrein in De Zilk. Dit terrein is verboden voor onbevoegden.

Volgens de planning wordt de grond vanaf 9 april gezeefd en getrommeld om eventuele botresten eruit te halen. Deze botresten worden overgedragen aan de archeologen. De gemeente zal ervoor zorgen, dat de grond en het snoeihout die op het terrein liggen zoveel mogelijk worden afgevoerd. Op dinsdag 10 april worden naar verwachting de archeologische opgravingen afgerond.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Redactie BON: Vondsten in De Zilk
Vandaag hebben we foto's ontvangen van inwoners uit De Zilk. Tijdens het uitlaten van de hond bij het Zoutdepot vond men verschillende botresten tussen de bergen met grond, die dus afkomstig blijkt te zijn van opgravingen bij de Witte Kerk. Met de vondsten in De Zilk is wel duidelijk geworden, zeker gezien de gevoeligheid van het onderwerp, dat de archeologische zoektocht ter plaatse zorgvuldiger had kunnen en moeten zijn.....

Foto's 1 t/m 4 PR De Zilk. Foto's 5 t/n 14 BON de laatste meters opgravingen.