Datum: 30-09-2023 - 05:40
05
apr
'18

Update bouwplan 'Het Zilt' in De Zilk: verslag commissievergadering RenW.

De plannen zijn zo mooi en het duurt allemaal zo lang. Hoe komt dat? Wanneer start de bouw? Kunnen we niet versneld bouwen? Elke commissievergadering Ruimte en Wonen wordt de laatste stand van zaken besproken wat betreft de voortgang van het bouwplan 'Het Zilt in De Zilk. Het blijkt dat de informatie...

uit de commissievergadering niet iedereen bereikt en daarom gaat de Gemeente Noordwijkerhout vanaf nu een periodieke update geven via de gemeentelijke website, de media en hun sociale media.

Informatieavond over uitwerking en ontwerpen.
Met van Rhijn Projectontwikkeling zijn afspraken gemaakt over de nieuwe fasering van de bouw en de duurzaamheidsaspecten. Er is gepland dat van Rhijn eind dit jaar (2018) start met de bouwwerkzaamheden. Het ontwerp uitwerkingsplan komt deze maand ter inzage.

Eind april wordt een informatiebijeenkomst gehouden. We hadden dit oorspronkelijk in maart gepland maar dit is dus naar eind april verplaatst omdat Van Rhijn Bouw en de gemeente verwachten dan meer gedetailleerde informatie te hebben over het uitwerkingsplan en de ontwerpen en verkoop van de woningen. 

Kan er niet versneld gebouwd worden?
Omdat er veel vraag is naar nieuwe woningen, kregen we de vraag of de bouw niet versneld kan worden. Het college zet zich daar voor in maar beslist hier helaas niet alleen over. De gemeente is op basis van de Ladder voor Duurzame verstedelijking gebonden aan regionale afstemming over het tempo van de realisatie van woningen. De fasering is hier dan ook op afgestemd. Ook de ontwikkelaar speelt een rol in het wel of niet mogelijk maken van een versnelling. We houden u op de hoogte.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout.

Verslag BON: Commissievergadering Ruimte en Wonen woensdagavond 4-4-2018.
Wethouder De Jong gaf net zoals de afgelopen commissievergaderingen weer een update over de voortgang van bouwplan 'Het Zilt'. De wethouder had intussen vernomen dat menigeen ongedurig is geworden over het bouwplan in De Zilk en hij kon zich dat heel goed voorstellen. Ook het college wil zo snel mogelijk aan de slag en probeert de vaart erin te houden maar soms heb je ook niet alles in eigen hand. 

Toch worden er wel degelijk stappen gemaakt in de voortgang maar volgens de wethouder bereikt die informatie daarover niet alle mensen, daarom gaat de gemeente via verschillende kanalen proberen de mensen beter te bereiken. (zie de eerste update hierboven). 

De wethouder gaf ook aan dat het college alles probeert om het bouwplan te versnellen en men hoopt via afspraken met de aannemer dat als er eenmaal gebouwd gaat worden dit sneller zal gaan als dat de afspraken tot nu toe zijn gemaakt.

De heer Floor van de PvdA vroeg zich nog even af of er nu overeenstemming is bereikt met de klankbordgroep over het eventuele behoud van het groen en inrichting van het toekomstige plein ter plaatse. Hij had vernomen van iemand van deze klankbordgroep dat er wel over gesproken is maar geen concrete afspraken zijn gemaakt.

Wethouder De Jong gaf in zijn beantwoording aan dat de uitkomsten vanuit de klankbordgroep verwerkt zullen gaan worden in het beeldkwaliteitsplan. Er waren daarin wel verschillende meningen maar deze zullen zoveel mogelijk worden meegenomen. Maar ook als het beeldkwaliteitsplan er ligt kan er weer over gesproken worden, aldus de wethouder.