Datum: 27-09-2023 - 23:29
29
mrt
'18

Nieuwe buurtsportcoach voor Noordwijkerhout en De Zilk.

Wethouder Martijn Bilars (Sport) en wethouder Bert Gotink (Volksgezondheid) hebben op 27 maart kennisgemaakt met de nieuwe buurtsportcoach van Noordwijkerhout, Kirsten Mollema. Zij gaat zich inzetten om juist die inwoners die een drempel ervaren, meer te laten bewegen. Bewegen is gezond, daar is...

iedereen het over eens. Dat kan door actief te sporten maar ook door meer te bewegen. Op verschillende niveaus en op leuke laagdrempelige manieren. De gemeente Noordwijkerhout zet al sinds 2013 sport- en beweegcoaches in om verbinding te leggen tussen aanbieders van sport en de vraag vanuit zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Iedereen de mogelijkheid om (meer) te bewegen
De sportcoaches zijn de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs; zij richten zich op de leeftijdsgroep van 4- tot 12-jarigen. De buurtsportcoaches richten zich vooral op tieners, ouderen en de kwetsbare inwoners van Noordwijkerhout. Kwetsbare groepen zijn mensen die meer of hogere drempels ervaren om fysiek of sociaal in beweging te komen.

Zij ervaren een stevige afstand tot sport en bewegen en lopen daardoor grote kans op bewegingsarmoede, overgewicht, eenzaamheid en (ouderdoms-)depressie. De buurtsportcoaches proberen kwetsbare groepen te koppelen aan sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zoals Wmo-adviescentrum, Kwadraad, ouderenbond, zorginstellingen, etc. zodat zij op hun eigen niveau op een laagdrempelige en leuke manier kunnen bewegen en kunnen blijven bewegen.

Schakel tussen vraag en aanbod
De buurtsportcoaches werken daarbij als makelaar en schakelaar. Het doel is uiteindelijk een blijvende verbinding tot stand te brengen tussen de organisaties die de belangen van de doelgroep behartigen (ouderen, jongeren die hun lidmaatschap aan sportverenigingen beëindigen, minder validen, etc.) en de sportaanbieders. De buurtsportcoach zal daarbij enerzijds de organisaties helpen bij het in kaart brengen van de vraag.

En zal anderzijds de aanbieders, zoals sportverenigingen, ondersteunen bij het tot opzetten van passend aanbod en bij het vergroten van de zichtbaarheid van het aanbod. De buurtsportcoaches kijken daarbij niet alleen naar Noordwijkerhout en De Zilk, maar ook naar de situatie elders in de regio. Uitgangspunt is dat elke inwoner van Noordwijkerhout naar behoefte en op eigen niveau moet kunnen sporten bewegen.

Foto PR.