Datum: 04-06-2023 - 06:06
29
mrt
'18

Stichting NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen) bestaat 5 jaar.

De stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) is ontstaan uit het museum Langeveld, in het dorp ook wel het Bavo Museum genoemd. In dit museum werd de geschiedenis van de psychiatrie in Noordwijkerhout getoond. In 1999 is het museum opgeheven. Daarna mocht NoVaTo in Puyckendam...

in ruil voor opbergruimte, een soosmiddag per maand organiseren. In januari 2012 kwam de eerste NoVaTo-bode uit. Deze wordt viermaal per jaar uitgebracht, speciaal voor de sympathisanten van NoVaTo. Inmiddels heeft de stichting al ruim 500 sympathisanten.

Natuurlijk kreeg NoVaTo ook een website en een Facebookpagina. De volgende stap was het oprichten van een stichting. Op 4 april 2013 is de oprichtingsakte van de stichting Noordwijkerhout van Toen ondertekend.

Omdat de ruimte in Puyckendam voor de groeiende stichting te klein werd, is op zoek gegaan naar andere ruimte. Eind 2013 werd een lokaal in het oude schoolgebouw 'De Zeestroom' aan de Hoogstraat in gebruik genomen. Met een inmiddels grote groep vrijwilligers werd daar hard gewerkt aan de verzameling foto’s.

Een jaar later al kwam daar een lokaal bij, wat ingericht werd als expositieruimte. Sindsdien zijn ook de inloopdagen verruimd en werden lezingen georganiseerd. De expositieruimte in ‘de Zeestroom’ is inmiddels verruild voor een mooie, nieuwe ruimte in het centrum aan de Zeestraat 3a.

NoVaTo is vanaf 1 januari 2016 aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient. Mocht u een schenking willen doen, dan kunt u bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Voor NoVaTo betekent het dat zij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij NoVaTo terecht komt.

NoVaTo wil het 5-jarig bestaan van de stichting niet zo maar voorbij laten gaan. Daarom ligt er vanaf woensdag 4 april voor iedere bezoeker van het museum een presentje klaar, met dank aan de firma Jac. Uittenbogaard & Zonen BV (JUB). Elke klant van het snoepwinkeltje krijgt wat lekkers mee. De vrijwilligers van NoVaTo staan voor u klaar!! Meer informatie over NoVaTo vindt u op de website: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Foto PR: Bavo Museum