Datum: 22-03-2023 - 06:29
06
mrt
'18

Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (9)

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van 2017 van het burgerpanel laten zien burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON...

een belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de oranje link voor het gehele bericht:

Gratis MeerCompost op Landelijke Compostdag
Inwoners van de gemeente Noordwijkerhout kunnen op zaterdag 17 maart 2018 van 9.00 tot 13.00 uur gratis Meercompost ophalen bij de gemeentelijke milieustraat aan de Walserij 11 of bij De Duinpan in...

Raadgevend referendum 21 maart 2018
Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Deze wet bepaalt: de...

Alzheimer café Teylingen-Noordwijkerhout
“Het zelfgekozen levenseinde bij dementie?” is een beladen onderwerp dat de afgelopen jaren herhaaldelijk in het nieuws is geweest. Een thema waar nog volop over wordt nagedacht en waar...

Rubriek: Herinrichting sportpark De Boekhorst
Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende...

Enquête Victoriberg
De gemeente start medio 2018 met de herinrichting van de Victoriberg. Het gaat om het gedeelte tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg/Gooweg. Voor en na de werkzaamheden laten wij een...

Tips voor het vinden van een nieuwe baan
Vraag Ik heb een bijstandsuitkering. Ik wil graag weer aan het werk. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Antwoord De volgende tips kunnen u helpen bij het vinden van een baan. Een goed...

Informatiebijeenkomst Hogeveensepolder
Voor de Hogeveensepolder (gemeente Noordwijkerhout) en de Berg- en Daalpolder (gemeente Teylingen) is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de voorbereidingen van een nieuw watergebiedsplan....

Cursus rijvaardigheid voor 50+ automobilisten
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk/Noordwijkerhout/ Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Wij nodigen hen van...

Fout in bijsluiter aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018
In week 8 heeft u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2018 ontvangen. In de meegezonden bijsluiter staat onder het kopje afvalstoffenheffing een storende fout. Er...

Bekendmakingenlijst: klik hier. 
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)