Datum: 25-09-2023 - 01:19
23
jan
'18

Kerkbalans 2018: 'Geef voor je kerk'.

U heeft de vlaggen en de posters vast al gezien her en der in het dorp: om uw aandacht te vestigen op de Actie Kerkbalans. De gezamenlijke kerken in Nederland houden in de tweede helft van januari de actie Kerkbalans, met dit jaar als thema .”Geef voor je kerk!” Ook in ons dorp wordt deze actie gehouden. Geef voor je kerk, de kerk geeft om jou...

Geef voor uw kerk, de kerk geeft om u! Mogen we er (weer) op rekenen? De kerk heeft geen andere inkomsten, zij is volledig afhankelijk van uw financiële steun. Alleen dan kunnen we voortbouwen aan die kerk, niet alleen om gebouwen goed te onderhouden, maar vooral om draagkracht te geven aan het netwerk van inspiratie, het netwerk van geloof hoop en liefde, dat we willen vormen. De kerken willen een huis, maar zeker een thuis zijn.

Kerk-zijn is verbonden zijn met elkaar en samen optrekken in goede en slechte dagen. Kerk-zijn is samen verbonden zijn in een gemeenschap, die omziet naar anderen, vooral naar hen, die het moeilijk hebben. Kerk-zijn is de deur openzetten om elkaar te ontmoeten: jong en oud, vrienden en onbekenden, samen verbonden.

Kerk-zijn is je hart laten spreken. Laat ú ook úw hart spreken bij het invullen van uw formulier? Dank u wel! In de Sint Jozef- en Victorkerk worden op donderdag 25 januari de formulieren, die eerder deze week bezorgd zijn, weer opgehaald. Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans zal zowel in de Victor- als in de Jozefkerk onder andere ten goede komen aan het noodzakelijke onderhoud van beide kerken.

Foto BON.