Datum: 30-03-2023 - 20:47
13
jan
'18

De eerste 35 van in totaal 500 bomen bezorgd in Noordwijkerhout. (foto's)

Onlangs werd door wethouder Martijn Bilars het nieuwe 'groenbeleidsplan en bomenbeleidsplan' gepresenteerd in de gemeenteraad. Met het aanbieden van beide beleidsplannen door het college, werd na jaren vragen eindelijk voldaan aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad...

om het groenbeleid (inclusief bomen) voor de gemeente Noordwijkerhout vast te stellen. In het Groenbeleidsplan worden de hoofdgroenstructuren van de kernen Noordwijkerhout, De Zilk en Ruigenhoek benoemd, inclusief hun onderhoudsniveau’s.

Daarnaast staan in de bijlagen per wijk de knelpunten benoemd die nodig zijn om de gewenste groenstructuur te herstellen. Het betreft niet alleen de bomen maar voornamelijk de heesterbeplantingen en hagen. Ook het verzoek van het Cultuurhistorisch Genootschap om aandacht aan de historische haagstructuur is meegenomen in dit plan.

Om de knelpunten op te lossen is voor de heesters en hagen jaarlijks een bedrag van € 15.000,- geraamd, gedurende de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 in totaal € 60.000,-. Het Bomenbeleidsplan gaat dieper in op het bomenbeleid wat voortvloeit uit het groenbeleidsplan, inclusief een voorstel tot bescherming van bomen. 

Eén van de conclusies uit het Bomenbeleidsplan is dat er de afgelopen jaren bijna 500 bomen om één of andere reden niet zijn terug geplant. Om dit te herstellen is een jaarlijks bedrag van € 25.000,- geraamd gedurende de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 en dat is in totaal € 100.000,-. 

Afgelopen woensdagavond kon wethouder Bilars in de commissie Ruimte en Wonen meedelen dat de eerste 35 bomen zijn bezorgd in Noordwijkerhout (op de Schelftweg) en heeft men gelijk al een aanvang genomen met het vervangen van de bomen op o.a. de Viaductweg. (zie foto's) De komende vier jaar worden per jaar 125 bomen geplant zodat uiteindelijk de 500 inclusief de mysterieus verdwenen bomen fysiek weer aanwezig zijn.

Foto's BON.