Datum: 02-10-2023 - 07:43
05
jan
'18

Nieuwe (buurt)sportcoach wordt ondergebracht bij Stichting Sportbedrijf Noordwijk.

Het college van B&W gaat een voorstel aan de gemeenteraad doen om het werkgeverschap van de nog te benoemen buurtsportcoaches neer te leggen bij de Stichting Sportbedrijf Noordwijk. Deze stichting beheert en exploiteert op dit moment de overdekte sportaccommodaties van de gemeente Noordwijk....

Hieronder vallen de sporthallen van sportpark Duinwetering en de gymzalen Binnenhof, Vinkenveld, Hoogwakersbosstraat en de Stijntjesduinstraat. Daarnaast voert Sportbedrijf Noordwijk een deel van het gemeentelijk sportbeleid uit door de inzet van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches hebben als doel inwoners meer in beweging te brengen. 

Het college wil graag dat Stichting Sportbedrijf Noordwijk ook buurtsportcoach(s) gaat inzetten voor Noordwijkerhout, de huidige sportcoach Micha Luttik (aangesteld in 2013 met als werkgever de Sophia Stichting) zal daar geen deel meer van uit maken.

Het Sportbedrijf Noordwijk zal ingeschakeld worden voor de opstart en zal volgens het voorstel voor de werkzaamheden een subsidie ontvangen. De geraamde kosten voor de opzet in 2018 van buurtsportcoach(s) ad € 65.000,- zal gedekt worden uit de post subsidie combinatiefuncties en werkbudget buurtsportcoach.

Foto's redactie BON.