Datum: 25-10-2021 - 05:31
28
dec
'17

Interview met Merlien Welzijn: Nieuwe bestuurder Padua wil samen met de huurders de toekomst in.

Sinds 1 oktober 2017 is Merlien Welzijn (44) de nieuwe bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua. Merlien is een enthousiaste, energieke dame die graag samen met de huurders aan een toekomstbestendige corporatie wil bouwen. In een interview met haar worden een aantal vragen gesteld om Merlien beter te leren kennen...

Wat vind jij belangrijk dat mensen over jou weten?
Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ik benaderbaar ben”. Dat klinkt misschien een beetje gewichtig, maar dat betekent dat ik graag met mensen in gesprek ga. Om dat kracht bij te zetten roep ik onze huurders op om mij uit te nodigen voor een kopje thee bij hun thuis. Ik zie graag hoe u woont en wat u als pluspunten en minpunten ervaart. Ik wil graag samen met de ander; de huurders, de collega’s, de gemeenten en andere partners samenwerken. 

Ik vind het belangrijk dat de corporatie kan faciliteren om datgene dat huurders belangrijk vinden, van de grond te krijgen. Daarnaast is het fijn dat huurders die minder zelfredzaam zijn, door ons kunnen worden doorverwezen naar de juiste instanties. We hebben als corporatie een groot netwerk dat we in kunnen zetten om deze mensen te helpen. Ook als je je zorgen maakt over een buurman of buurvrouw, kun je bij ons terecht.”

Je bent nu een paar maanden aan de slag bij AVP, wat is je eerste indruk?
“Mijn eerste indruk is dat alles hier heel goed geregeld is. Er is weinig woonproblematiek, weinig ernstige overlast. Maar ook in Noordwijkerhout is er een verschuiving gaande in de maatschappij. Er komen meer mensen wonen die oorspronkelijk niet uit Noordwijkerhout komen.

En het omgaan met deze diversiteit aan inwoners vergt van iedereen iets. Als directeur-bestuurder van deze corporatie wil ik mij er hard voor maken dat iedereen hier prettig kan wonen. Iedereen heeft recht op woongenot en ik wil dat graag samenbrengen. Daarvoor heb ik hulp uit de hele gemeenschap nodig.”

Hoe zie jij de toekomst van huren in de Noordwijkerhout?
“In de omgeving zien we gemeentelijke herindelingen en ook merk je dat er veel in de regio (Holland Rijnland, Bollenstreek) besproken en afgesproken wordt. Als kleine woningcorporatie moeten we ervoor zorgen dat we op de juiste momenten aan de juiste tafels plaats nemen om de belangen van en voor Noordwijkerhout goed te kunnen behartigen. Daarbij moeten we ons realiseren dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Verder wil ik bewonersparticipatie goed de ruimte geven.

De huurders zijn de ogen en oren in de wijk en we hebben ze nodig om ons een andere kijk op dingen te geven. Ik wil graag de oproep voor nieuwe bestuursleden van de Huurdersbelangenorganisatie HBNZ bekrachtigen. Als je als huurder wil dat je stem gehoord wordt, dan willen we dat faciliteren. We gaan graag het gesprek aan met de huurders. Ik vind het heel fijn als huurders zelf ideeën hebben hoe ze prettiger kunnen wonen.

Dat kan variëren van een bankje voor de deur tot een nieuwe kijk op duurzaamheid. Onder andere via de HBNZ kun je die zaken aankaarten waar jij als huurder belang aan hecht. Als huurder heb je er recht op mee te kunnen praten over het beleid en de uitvoering daarvan. In het kader daarvan willen we iedereen stimuleren te participeren in de toekomst van het wonen in de Bollenstreek.”

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten als directeur-bestuurder van AVP?
“De basis is goed en dat moet goed blijven. De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan snel en het is zaak daar goed naar te blijven kijken en deze te volgen. Het is belangrijk dat we toekomstbestendig zijn, we mogen niet stil blijven staan. Er komen nieuwe thema’s naar ons toe vanuit de overheid, vanuit de samenleving, vanuit onszelf.

Zo moeten we onderzoeken of er behoefte is aan nieuwe vormen van wonen, zoals tijdelijke huurcontracten voor mensen die gaan scheiden of kleinere woningen voor alleenstaanden met een laag inkomen. Bovendien komen er meer mensen met een specifieke zorgvraag. Dit is een zoektocht die ik graag samen met de huurders maak. Er wordt veel marktonderzoek gedaan en uiteindelijk kunnen we thema avonden organiseren om erachter te komen wat voor onze huurders een geschikte vorm kan zijn.

Daarnaast is een thema als duurzaamheid een prioriteit voor ons. Niet alleen zijn er wettelijke verplichtingen vanuit de overheid om duurzaam te bouwen. Het is ook belangrijk dat we de aarde netjes achterlaten voor volgende generaties. Ik wil graag samenwerken om dat bewustzijn tussen de oren van iedereen te krijgen. Dat huurders ook echt beseffen dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van onze aarde.

Huurders hebben ongetwijfeld ideeën over duurzaamheid en we willen graag luisteren. We gaan dit per complex aanpakken, door in gesprek te gaan met de bewoners en naar hun ideeën te luisteren. Hoe kunnen we het zodanig aanpakken dat iedereen mee doet? Dat wil ik graag ontdekken.”

Wat voor invloed heeft de fusie tussen de gemeenten voor huurders?
We werken momenteel zeer goed samen met de gemeente aan een mooie leefomgeving en we maken ons sterk om deze rol ook in de toekomst te behouden. Ieder jaar maken we prestatieafspraken met de gemeente en formuleren we een woonvisie.

We zetten ons er voor in dat we de goede condities behouden en dat we snel en goed kunnen blijven bouwen. Daarnaast hoop ik dat de nieuwe fusiegemeente oog blijft houden voor de kwetsbaren in de samenleving en dat een prettige leefbare omgeving voor iedereen gewaarborgd blijft.

Wat is in je werk je grootste passie?
Ik word blij als ik samen met anderen een resultaat behaald heb waar we met zijn allen hard aan gewerkt hebben. Hoe klein of groot ook, als je samen iets bedenkt en dat lukt, dan word ik daar heel enthousiast van.

Ik wil graag voor elkaar krijgen dat ik, samen met een partij, organisatie of persoon met wie ik samenwerk, ontdek hoe we elkaar optimaal kunnen versterken. In deze dynamische wereld is het van belang dat je je eigen kracht ontdekt en zo een nieuw evenwicht vindt om jouw talenten en kwaliteiten aan te spreken.

En wat is in je persoonlijke leven je passie?
Pluk de dag. Plezier maken en genieten van elke nieuwe dag met mijn gezin (man en 2 pubers) Zo gaan we graag dagjes weg en dan lekker ergens eten.

Tot slot: heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Op persoonlijk vlak maak ik niet perse op 1 januari nieuwe voornemens. Ik neem mij voor om alle dagen zoveel mogelijk te genieten. Wat mijn werk betreft hebben we voor 2018 onze ambities geformuleerd.

Er is ruimte om de binnenkant van de organisatie te verstevigen. Mijn voornemen is goed te luisteren en stil te staan bij wat anderen willen. Zo hoop ik dat we samen kunnen bouwen aan een corporatie die midden in de samenleving staat.

Foto BON.