Datum: 16-05-2021 - 08:40
28
dec
'17

Verkoopdagen vuurwerk van start gegaan in Noordwijkerhout.

We willen u, zo op het eind van het jaar, melden dat vanaf donderdag 28 december de winkelverkoop van het vuurwerk start in Noordwijkerhout. U kunt uw vuurwerk al eerder online of in de winkels van de vuurwerkspecialisten in Noordwijkerhout Jan van Dam Vuurwerktotaal of Van Nes Weco Vuurwerk......

bekijken en gelijk bestellen. De verkoopdagen van de losse verkoop in de winkel zijn 28, 29, 30 december. Let op! Op zondag 31 december mag er geen vuurwerk verkocht worden in verband met de zondagssluiting die geldt voor heel Nederland.

Hieronder de afhaal- en openingstijden van de vuurwerkspecialisten in Noordwijkerhout:

Jan van Dam Vuurwerktotaal > Havenstraat 22: 
28 december: 8.00 uur tot 21.00 uur 
29 december: 8.00 uur tot 21.00 uur 
30 december: 8.00 uur tot 20.00 uur
31 december: gesloten

Van Nes Installatiebedrijf Weco Vuurwerk >  Smelterij 37 op Gravendam:
28 december: 9.00 uur tot 21.00 uur 
29 december: 9.00 uur tot 21.00 uur 
30 december: 9.00 uur tot 21.00 uur
31 december: gesloten

Gemeentebericht Vuurwerk: 

Afsteektijden vuurwerk:
Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Op deze manier wil de overheid de overlast door vuurwerk beperken. Net als voorgaande jaren kan op 3 werkdagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2017 zijn 28, 29 en 30 december. Op zondag 31 december wordt geen vuurwerk verkocht.

Hulpdienst nodig? Bel alleen als het echt moet
De feestelijke viering van Oud en Nieuw brengt een aantal risico’s met zich mee. Risico’s die voor elk grootschalig evenement kunnen gelden, zoals drukte, onder invloed zijn van alcohol en verdovende middelen. Risico’s die specifiek gelden voor Oud en Nieuw zijn schade door vuurwerk en vreugdevuren en overbelasting van de hulpdiensten. Er is geen ander moment gedurende het jaar waarop zoveel hulpverleners actief zijn. Tussen 00.00 uur en 2.00 uur ontvangen (alarmcentrales van) de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), in een korte tijd heel veel meldingen. Zelfs met de maximaal mogelijke inzet van de hulpdiensten worden zij elk jaar weer overbelast. Er zijn te veel incidenten om het normale niveau van veiligheidszorg te kunnen verlenen. Het is voor de hulpdiensten daardoor niet mogelijk om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes zelf en bel de alarmcentrale van de hulpdiensten alleen als het echt moet.

Houd u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Elk jaar is de schade door vernielingen aan materialen in onze gemeente groot, zoals bijvoorbeeld bloembakken en bankjes. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ziet u vernielingen op straat, bel dan direct 112, de politie kan dan de daders op heterdaad aanhouden. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Het melden van (vuurwerk)overlast heeft altijd zin! Als door de drukte niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.

Vreugdevuren
Een vreugdevuur is een door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. In onze gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan. Zie hiervoor de Algemene plaatselijke verordening artikel 5:34. De politie treedt op als zij constateert dat de openbare orde wordt verstoord. In overleg met de hulpdiensten houdt de politie de veiligheid van de feestvierders in de gaten en grijpen zij in als dat noodzakelijk is.

Afvalbakken
De gemeente sluit alle openbare afvalbakken op 29 en 30 december en een aantal afvalbakken worden verwijderd. De afvalbakken in het centrum zijn als laatste aan de beurt. Woensdag 3 januari 2018 zijn de afvalbakken weer geopend en teruggeplaatst.

Alle ondergrondse containers dicht op 31 december
Op 29 en 30 december worden de ondergrondse containers gesloten. Hierdoor zullen alle ondergrondse containers op 31 december dicht zijn. Wij verzoeken u om niets naast deze containers te plaatsen. Op woensdag 3 januari 2018 worden alle containers weer geopend.

Houd onze gemeente schoon. Ruim uw vuurwerk direct op!
Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim uw vuurwerk direct na het afsteken op, dit voorkomt dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk. Laat vooraf aan de jaarwisseling geen spullen (kerstboom, bouwafval) slingeren in een niet afgesloten tuin. Mogelijk worden deze door anderen in brand gestoken of meegenomen voor vreugdevuren.

Optreden tegen illegaal vuurwerk
De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk en mensen die illegaal vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

De redactie van BON wenst u alvast fijne kerstdagen en een prettige en veilige jaarwisseling, ook in 2018 houden wij voor u de Blik Op Noordwijkerhout en De Zilk gericht.