15
dec
'17

Uitstel of afstel van sociale woningbouw oud-Munnekeweij?

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond stelde de heer van den Berg van NZLokaal vragen over een brief gericht aan de raad van het college van B&W. In deze brief stond dat Woningstichting Sint Anthonius van Padua had aangegeven dat zij op dit moment geen mogelijkheid meer ziet om...

de nieuwbouw van woningen op de plek van oud-Munnekeweij aan de Schippersvaartweg te realiseren. Het bevreemdde de heer van den Berg deze plotselinge aankondiging en aan de andere kant ook weer niet, omdat dit plan volgens hem van het begin af aan lijkt gedoemd te zijn. Hij vroeg zich daarmee af wat de reden was dit afstel of is het een uitstel van Padua.

Verantwoordelijk wethouder De Jong gaf in zijn antwoord aan dat het college met een nieuw voorstel over dit plan naar de gemeenteraad gaat komen, Padua had aan het college medegedeeld dat men door nieuwe financiële regelgeving geen toestemming had gekregen van de Raad van Commissarissen om het plan door te zetten.

Volgens de wethouder zat het probleem in dat het plan sociale woningbouw betreft en Padua door de nieuwe regelgeving de exploitatie niet rond kan krijgen. Met dit gegeven gaat het college een nieuw financieel plan maken en die zal financiële consequenties krijgen voor Noordwijkerhout. De wethouder zei dat het geen afstel maar uitstel ging worden.

De heer Kramer van de VVD hoopte met het uitstel dat de wethouder ook meer tijd krijgt en neemt om met de omwonenden opnieuw om tafel te gaan zitten, want zoals al eerder bleek voelen die zich niet echt gehoord in alle nieuwbouwplannen aan de Schippersvaartweg.

Wethouder De Jong gaf aan dat de omwonenden wel worden meegenomen met de invulling van de openbare ruimte, maar het college houdt zich wel vast aan het al eerder vastgestelde beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan en daar zullen geen aanpassingen in komen.

Foto's. (laatste 2 foto's BON)