Datum: 19-04-2021 - 11:25
13
dec
'17

Ondertekening aangepaste prestatieafspraken 2017-2020 'Focus op 2018', woonvisie Noordwijkerhout.

Wethouder Henri de Jong, Merlien Welzijn, bestuurder van Woningstichting Sint Antonius van Padua en Jet de Jong, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout - De Zilk, hebben op 12 december 2017 de prestatieafspraken 2017-2020 'Focus op 2018', ondertekend...

 

De prestatieafspraken zijn een uitwerking van de woonvisie waarin een aantal thema’s naar voren komen. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van Noordwijkerhout als een karakteristieke “dorpse” gemeente. Daarnaast moeten alle doelgroepen in Noordwijkerhout een woning kunnen vinden die past bij hun inkomen.

De aandacht gaat hierbij uit naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid voor de kwetsbare doelgroepen. Ook wordt ernaar gestreefd dat er voldoende aanbod is aan wonen met zorg, die aansluit bij de wensen die zorgvragers hebben.

In deze aangepaste prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over nieuwbouw in de sociale sfeer, differentiatie in de woningvoorraad, energie en duurzaamheid en statushouders.

Foto PR.