Datum: 24-09-2021 - 10:20
18
jul
'12

Mogelijkheden tot heffen precariobelasting worden flink uitgebreid.

Per 1 januari 2013 gaat de Gemeente Noordwijkerhout de mogelijkheden tot het heffen van de precariobelasting flink uitbreiden. Tijdens de meerjarenbegroting t/m 2016 kwam dit item al aan bod en gaf men als voorbeeld aan dat de visboer en de kippenboer op de Brink standplaatsgeld moeten gaan...

betalen en dat is ook eerlijker tegenover de ondernemers in het dorp. Verder kunnen er heffingsmogelijkheden komen voor een winkeluitstalling en allerlei andere voorwerpen die zich op straat bevinden. Ook het terras van een café valt er onder en daar zal door burgemeester en wethouders extra naar de omvang gekeken worden, zo laat men al weten. Minder bekend is dat ook voor erkers, luifels en andere uitbouwsels aan bedrijfspanden precariobelasting gevraagd kan gaan worden. Op dit moment worden er al heffingen gevraagd voor voorwerpen die onder de gemeentegrond aanwezig zijn bv pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen.