Datum: 21-09-2020 - 18:38
07
dec
'17

Tweede Kamer behandelt voorstel samenvoeging Noordwijk en Noordwijkerhout.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden...

graag tot vrijdag 22 december 2017 in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel.

Na afloop van de reactietermijn besluit de commissie of zij het gebied wil bezoeken en een hoorzitting zal houden. Als de commissie tot een hoorzitting besluit, gelden de volgende spelregels. Gemeenten en alle andere groeperingen die tijdens de hoorzitting willen inspreken dienen dit te melden in hun schriftelijke reactie die zij tot vrijdag 22 december 2017 kunnen inzenden.

Na aanmelding bepaalt de commissie welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent. Voor elke betrokken gemeente zal desgewenst spreektijd worden verleend aan het college en de raad afzonderlijk. Gezamenlijk inspreken door college en raad geeft geen recht op verdubbeling van spreektijd.

Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal geen spreektijd worden toegekend. De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken. Aan individuele burgers die slechts op persoonlijke titel willen inspreken zal geen spreektijd worden toegekend.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bedraagt de spreektijd tijdens de hoorzitting maximaal 10 minuten. Ervaring leert dat het standpunt van de insprekers het best tot zijn recht komt indien zij zeer beknopt (ca. 3 minuten) een toelichting geven op de schriftelijke reactie die zij al bij hun aanmelding hebben ingezonden, en de overige tijd vrijhouden voor beantwoording van vragen van de leden van de commissie.

Uw reacties
Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan: de wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,Drs. F.M.J. Hendrickx,Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Kamerstuk 34805 is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer of via bekendmakingen.