Datum: 19-09-2021 - 13:05
05
dec
'17

Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (7)

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van het burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON, een...

belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de oranje link voor het gehele bericht:

Bomen rond Witte Kerk
De gemeente organiseerde op 21 november een inloopbijeenkomst over het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het dorpsplein. Tijdens de bijeenkomt over het definitieve ontwerp van het... (‘krimlinde’ (Tilia x europaea Euchlora).

Herinrichting Brink
De gemeente is bezig met de herinrichting van wijk De Boekhorst. Uit een onderzoek onder de bewoners van de wijk is gebleken, dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid ook verbeteringen aan en...

Alzheimercafé Teylingen/Noordwijkerhout
Verschillende vormen van dagbesteding en activiteiten...

Tarieven 2018 Regiotaxi
In 2018 zijn er, uitgezonderd het kilometertarief, geen wijzigingen in de tarieven die u betaalt voor de Regiotaxi. Een reis met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal zones dat u reist plus één...

Gemeentehuis op 8 en 11 december wel geopend
De werkzaamheden op het ict-netwerk die zouden plaatsvinden van 8 december tot 11 december zijn uitgesteld. Dit betekent dat de dienstverlening en de openingstijden van het gemeentehuis ongewijzigd...

Burgemeester Gerrit Goedhart herbeëdigd voor derde termijn
Burgemeester Gerrit Goedhart is op 27 november 2017 door de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, herbeëdigd als burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout. Bij het...

Denk Mee, Bouw mee aan de fusiegemeente
‘Denk mee, Bouw mee aan uw nieuwe gemeente’. Onder dat motto nodigen de fusiegemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hun inwoners uit om mee te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk. Nog tot...

Bekendmakingenlijst: klik hier. 
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)