Datum: 17-10-2021 - 01:58
01
dec
'17

Geen verruiming winkelopeningstijden op zondag... maar wel op 24 december.

Afgelopen zomer mochten de winkels in ons dorp, als proef voor twee maanden, in juli en augustus op zondag 2 uur eerder open. In plaats van 12.00 uur konden de winkels al vanaf 10.00 uur open zijn. De verruiming van de openingstijden was het gevolg van een door D66 ingediende motie, die door...

een meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen. VVD, NZLokaal, CDA en natuurlijk de indiener D66 stemden voor, de fracties van PvdA en GroenLinks waren destijds tegen. 

Met de uitkomsten van de zomerproef was het college van B & W blijkbaar tevreden, want daarna deden zij een voorstel voor een permanente verruiming van de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen. De winkelopenstelling zou dan gelijk getrokken worden met werkdagen en de winkels mogen dan open zijn van 6.00 tot 22.00 uur.

In de commissievergadering van BAM van donderdag 16 oktober werd het voorstel besproken, maar dat pakte die avond niet goed uit voor het college. De conclusie na de discussie was dat er op dat moment geen meerderheid te vinden was voor het voorstel en dat het college zijn huiswerk moest overdoen.

Burgemeester Goedhart gaf destijds namens het college aan dat hij het voorstel zou terugnemen en eerst met alle belanghebbenden ging praten. Om daarna met een nieuw voorstel te komen en het opnieuw in december besproken zou worden.

Op donderdag 30 november stond het onderwerp daarom op de agenda van de commissie BAM en deed het college van B&W opnieuw een poging om de winkelopeningstijden op zondag te verruimen. De heer Venema, voorzitter van de Protestantse kerken die hun diensten houden in De Witte Kerk, hield als inspreker het eerste betoog en gaf aan dat zijn gemeenschap, zoals eerder, tegen de verruiming van winkelopeningstijden was.

Het zou de zondagsrust tijdens de dienst en in het algemeen op deze dag, in deze toch al 24-uurs economie, verstoren met het geluid van rammelende winkelwagentjes, pratende winkelende mensen en vrachtwagens die goederen komen leveren.

De heer Venema gaf ook aan dat er in de zondagswet staat dat het verboden is om in de nabijheid van een kerk geruchten te maken waarbij de godsdienst oefening wordt gehinderd, de burgemeester wordt dan gevraagd maatregelen te nemen waardoor dit wordt voorkomen.

In de discussie die daarna in de commissie volgde kwam in het algemeen naar voren dat de partijen teleurgesteld waren dat het een precies hetzelfde voorstel is als de vorige keer en dat er te weinig gedaan is met de bezwaren van de kerkgemeenschap, omwonenden en andere bezwaarmakers. Een meerderheid van de commissie zag daar niets van terug in het nieuwe voorstel. Een enquête onder het burgerpanel liet ook zien dat een kleine meerderheid geen behoefte heeft aan een verruiming van de tijden. 

Na alle overwegingen gaf de burgemeester aan dat het college het voorstel van verruiming van de winkelopeningstijden terugneemt, hij constateerde dat daar na deze discussie geen meerderheid voor te vinden is en daarom gaan de winkels voortaan gewoon om 12.00 uur open.

De fracties van de D66 en VVD deden daarop toch nog een andere poging om als uitzondering de winkels op zondag 24 december eerder open te laten gaan, om zo de drukte in het dorp beter te laten verspreiden over de dag waarbij iedereen op het laatste moment zijn boodschappen met verse waren wil gaan doen zo vlak voor de twee kerstdagen.

De burgemeester gaf aan dat de gemeenteraad incidentele vervroegende winkelopeningstijden op zondagen toch kan toestaan met een gedoogbesluit, waarop de commissie in zijn geheel een uitzondering wilde maken voor deze dag. In de gemeenteraad van 14 december gaat hierover een definitief besluit vallen, maar de ondernemers en het winkelend publiek kunnen er alvast rekening mee houden dat de winkels op die dag om 9.00 uur open gaan. 

Foto BON.