Datum: 18-01-2022 - 16:48
30
nov
'17

Bewoners Dr. Poelslaan en Langevelderweg vragen aandacht voor zwaar bouwverkeer Sancta-terrein.

In een brief aan de gemeente hebben bewoners langs de Langevelderweg en de Dr. Poelslaan aangegeven of men het vele zware bouwverkeer, voor de nieuwbouw op het Sancta Maria terrein, kan weren uit hun straten. Het is volgens de bewoners onveilig en men rijdt de wegen stuk, bij eerder gemaakte...

afspraken met projectontwikkelaar is afgesproken dat de vrachtwagens het terrein aanrijden via de Ruigenhoek maar dat blijkt dus veelal niet te gebeuren. Wethouder De Jong gaf, na vragen van de PvdA over de brief, aan dat hij het geen pas vond en dat hij actie gaat ondernemen. Hij gaat de betrokken bedrijven nogmaals wijzen op de juiste aanrijroute via de Ruigenhoek want de bewuste straten afsluiten dat gaat helaas niet.

De suggestie van de heer Floor van de PvdA om met een verkeersbesluit de Dr. Poelslaan tijdelijk af te sluiten voor zwaar verkeer boven een bepaald tonnage, totdat de nieuwe verbindingsweg tussen de Herenweg en Langevelderweg klaar is voor het bouwverkeer van het Bavo-terrein, nam wethouder De Jong ter harte. Hij gaat uitzoeken of een tijdelijke afsluiting tot de mogelijkheden behoort.

Foto Google-maps.