Datum: 28-09-2021 - 16:22
27
nov
'17

Officiële beëdiging 3e termijn burgemeester Goedhart. (foto's)

Burgemeester Gerrit Goedhart is op 27 november 2017 door de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, herbeëdigd als burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout. Bij het afleggen van de gelofte waren zijn echtgenote, de wethouders Martijn Bilars en Henri de Jong...

en de gemeentesecretaris Theo Heijsteeg aanwezig. Burgemeester Goedhart vindt het een buitengewone eer dat hij herbenoemd is en dat hij de mooie opdracht heeft gekregen om de fusie met de gemeente Noordwijk mede vorm te geven.

Op 2 december 2005 werd burgemeester Goedhart geïnstalleerd door de gemeenteraad. Na 6 jaar is hij herbenoemd voor een tweede termijn. Deze termijn loopt op 1 december 2017 af. Op 6 juli 2017 besloot de gemeenteraad burgemeester Goedhart weer voor te dragen voor herbenoeming bij de Commissaris van de Koning.

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is de herbenoeming op 15 september 2017 bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Na de herbeëdiging op 27 november gaat burgemeester Goedhart met ingang van 1 december 2017 starten met zijn derde termijn voor de gemeente Noordwijkerhout. Deze termijn is voor de duur van 6 jaar.

Foto's PR.