Datum: 25-06-2021 - 14:18
27
nov
'17

Eigenaren Bavo-terrein ondertekenen koopovereenkomst met projectontwikkelaar. (update: naam bevestigd + 664 woningen)

Het grote Bavo-terrein (exclusief het hoofdgebouw) wat tot dit moment nog in eigendom is van de twee zorginstellingen GGZ Rivierduinen en Parnassia Groep, werd begin februari 2017 te koop gezet door ZOGO voor project-ontwikkelaars. Het terrein in Noordwijkerhout...

van maar liefst 30 ha (303.702 m²) is geschikt voor de ontwikkeling van maximaal 664 woningen, verdeeld over meerdere plangebieden. 

Hiervoor werd eind 2015 een Anterieure Overeenkomst gesloten tussen de zorginstellingen en de gemeente Noordwijkerhout. Het realiseren van een mooie woonwijk kunnen de zorginstellingen niet zelf en daarom hebben zij de grond te koop aangeboden bij mogelijke projectontwikkelaars.

In eerste instantie meldde er zich zeven projectontwikkelaars, maar voor dat er een echte bieding gedaan zou worden vielen er alweer twee af. Uiteindelijk hebben vijf projectontwikkelaars een bidboek met hun plannen aangeboden en van daaruit hebben de twee eigenaren, Bavo-Parnassia en Rivierduinen, één projectontwikkelaar uitgekozen die het gehele Bavo-terrein de komende jaren mag gaan ontwikkelen. 

In oktober werd gemeld dat op 3 november 2017 de overeenkomst tussen de eigenaren en de nieuwe projectontwikkelaar getekend en zijn naam bekend zou gaan worden, maar die afsprak werd een week daarvoor uitgesteld. Vandaag 24 november is bij één van de grondeigenaren, de Rivierduinen, er een bericht uitgegaan.

In het bericht van Rivierduinen staat de volgende tekst:
Koopovereenkomst van het Bavo-terrein ondertekend (24-11-2017)
Na vele jaren werk is het vandaag gelukt om de koopovereenkomst van het Bavo-terrein te Noordwijkerhout te ondertekenen. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet op weg naar de juridische levering in 2018.

De overeenkomst biedt de geselecteerde ontwikkelaar de kans om de locatie te herontwikkelen voor de bouw van ruim 650 woningen in de komende jaren. Als onderdeel daarvan zullen de bestaande woningen van Rivierduinen worden vervangen door nieuwbouw.

Komende week wordt een extern persbericht verspreid, waarin de naam van de koper en andere details bekend worden gemaakt. (einde bericht)

Redactie BON > naam projectontwikkelaar (24-11-2017):
De redactie van BON heeft via verschillende betrouwbare bronnen vernomen, dat het bedrijf Trebbe West B.V. gevestigd in Nieuwegein de betreffende projectontwikkelaar van het Bavo-terrein is geworden. Bij navraag wilde niemand van de betrokken partijen bevestigen of de informatie van de bronnen van BON de juiste zijn. We wachten dus nog maar even af.....

Update tekst website Rivierduinen 27-11-2017.

Novaform en Trebbe (zie tekst redactie BON hierboven) ontwikkelen Bavo-terrein.
Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen hebben het voormalige zorgterrein nabij het centrum van Noordwijkerhout verkocht aan de combinatie Novaform-Trebbe. Op 24 november 2017 ondertekenden partijen de koopovereenkomst.
Het Bavo-terrein is aangewezen als bouwlocatie voor 664 woningen in diverse prijsklassen, waarvan 30% in het sociale segment.

Het omgevingsplan dat het bouwprogramma mogelijk maakt is reeds in procedure. Onderdeel van het bouwprogramma zijn ook 45 zorgwoningen die worden gehuurd door GGZ Rivierduinen. Deze woningen zullen de bestaande beschermde woonvormen vervangen. De combinatie neemt alle afspraken over die de zorginstellingen en gemeente Noordwijkerhout hebben vastgelegd in de anterieure overeenkomst.

Bavo-terrein
De combinatie Novaform-Trebbe is door de zorginstellingen geselecteerd in een tenderprocedure waarin vijf partijen een voorstel indienden. KOW Architecten en RRog Stedenbouw en Landschap tekenden het winnende planvoorstel. Het plan, dat de titel ‘Landgoed In den Houte’ draagt, brengt de bestaande landschappelijke structuren opnieuw tot bloei.

De Engelse Tuin wordt hersteld en de Bavo-sloot ontwikkelt zich tot een meanderende waterloop in een doorlopend parklandschap. De architectuur voor de nieuwe woningen is geïnspireerd op de historische gebouwen van het Bavo-terrein en de historie van de bollencultuur.

Het Bavo-terrein deed in de periode 1914-2014 precies een eeuw lang dienst als psychiatrisch ziekenhuisterrein. ‘De Bavo’ was een belangrijke werkgever en economische factor in Noordwijkerhout, totdat het terrein voor de zorg niet langer nodig was. Door de herontwikkeling naar een groen woonmilieu met een grote diversiteit aan woningen zal het Bavo-terrein weer blijvend waarde toevoegen aan de kern van Noordwijkerhout.

De zorginstellingen werden bij de tenderprocedure geadviseerd door Amgea Vastgoedadviseurs en STAAT Bouwmanagement.

Luchtfoto BON.