Datum: 30-03-2023 - 17:11
24
nov
'17

Jeugdgemeenteraad reikt na een flinke discussie, 3 amendementen en een schorsing € 1000,- subsidie uit. (foto's)

De Noordwijkerhoutse gemeenteraad organiseerde, na de 1e keer in 2016, voor de 2e keer het project 'De jeugdgemeenteraad' voor de groepen 8 van alle basisscholen in de gemeente. De 'grote gemeenteraad' nam twee jaar geleden dit initiatief, omdat zij graag kinderen op een speelse manier kennis...

wilde laten maken met de gemeente, de lokale politiek, hoe een politiek besluitvormingsproces in zijn werk gaat en hoe een debat eraan toegaat. Na de succesvolle eerst keer in november 2016 was het toen wel duidelijk dat er een vervolg zou komen en dat gebeurde afgelopen donderdagavond 23 november in de raadszaal van het gemeentehuis.

Basisschoolleerlingen van de groepen 8 van de Victorschool (2 klassen), de Prinsenhof (2 klassen), de Regenboog (1 klas) en de Egelantier (De Zilk - 1 klas) zijn in de afgelopen tijd met hun klas al een keer op het gemeentehuis geweest voor de klassencommissievergadering. Uit iedere klas werden toen ook twee vertegenwoordigers gekozen.

De jeugdgemeenteraadsvergadering werd voorgezeten door burgemeester Goedhart met aan zijn zijde maar liefst zes wethouders van de verschillende scholen en werd de burgemeester ook bijgestaan door twee griffiers. Leden uit de grote gemeenteraad vervulden de rol van coach voor de verschillende schoolfracties.

De jeugdige raadsleden kwamen ook dit jaar weer voor een lastige keuze te staan, ze moesten gaan kiezen uit vijf goede doel projecten die in aanmerking kwamen voor in totaal maximaal € 1000,- subsidie. De vijf goede doelen van dit jaar waren Scouting Bosgeest, Jeugdtheater Tikkie, Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve, Jeugdwerk De Zilk en Toneelvereniging ODI. 

De vijf vertegenwoordigers van de goede doelen kregen elk drie minuten de tijd om de vereniging te presenteren en hun project te promoten en konden er vragen worden gesteld door de jeugdraadsleden. Daarna kwam er net zoals in een echte gemeenteraadsvergadering een goede flinke discussie opgang en werden er over en heen weer vragen gesteld en meningen uitgewisseld.

Maar ook het indienen van maar liefst drie amendementen (verbeteringen in het voorstel) en een schorsing waren er nodig, om uiteindelijk tot een goede beslissing te komen aan wie en hoeveel het geld gegeven zou worden.

Hieronder de projecten die kans maakten op (een deel van) de 1.000 euro en uiteindelijk het bedrag wat men naar rijp beraad en met algemene stemmen kreeg toebedeeld door de jeugdgemeenteraad:

* De Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve gaat het geld besteden aan wegwijsborden en uitlegborden en ontving daarvoor € 450,-.

* Jeugdwerk De Zilk wil met het geld, met hulp van kinderen, een volledig verzorgde lunch voor de ouderen van De Zilk organiseren en ontving daarvoor > € 350,-.

* Toneelvereniging ODI gaat het geld besteden voor de organisatie van twee leuke toneelmiddagen voor de ouderen van Noordwijkerhout en ontving daarvoor > € 100,-.

* Jeugdtheater Tikkie gaat de bijdrage gebruiken voor het aanschaffen van opbergmateriaal voor de toneelkleding en ontving daarvoor > € 100,-.

* Scouting Bosgeest wilde graag geld ontvangen voor een nieuwe tent om mee op scoutingkamp te gaan. Helaas ontvingen zij geen subsidie van de jeugdgemeenteraad.

Na het sluiten van deze succesvolle jeugdgemeenteraadsvergadering door burgemeester Goedhart, kregen alle jeugdraadsleden een oorkonde en een presentje. Daarna werden de cheques door de wethouders uitgereikt aan de winnaars en een mooie groepsfoto gemaakt als aandenken.

U kunt de jeugdgemeenteraadsvergadering terugkijken op de website van de gemeente, klik hier.

Foto's BON.