Datum: 17-10-2021 - 01:18
21
nov
'17

College wil De Zeestroom direct slopen na vertrek laatste huurder.

Het gebouw van De Zeestroom in de Hoogstraat heeft jarenlang dienst gedaan als school en kinderopvang. Na het vertrek daarvan kregen diverse verenigingen waaronder NoVaTo en Jeugdtheater Tikkie en een particuliere huurder een tijdelijk huurcontract, in afwachting welke bestemming het gebouw en grond zou krijgen....

Maar ondertussen heeft NoVato uit eigen beweging zich gevestigd in de Zeestraat en gaat Tikkie als laatste huurder per 1 januari 2018 ook al de Zeestroom verlaten. Het college doet dan ook een voorstel aan de gemeenteraad, dat zodra De Zeestroom leeg komt te staan, men direct tot sloop wil overgaan ter voorkoming van vandalisme.

Er dient dan door de gemeenteraad een werkkrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld te worden voor de sloop van het gebouw. Dit bedrag zal dan later als kosten verrekend gaan worden bij de eventuele nieuwbouwplannen op de vrijgekomen grond. Concrete bouwplannen zijn er op dit moment nog niet voor het gebied, dit geldt ook voor de vrijgekomen grond van de voormalige Ireneschool aan de Viaductweg.

Foto PR.