Datum: 25-10-2021 - 06:05
20
nov
'17

Zilveren erespeld Oorlogsgraven- stichting voor consul Henk van den Hil.

Op maandagmiddag 20 november werd door de heer Broer, plv. algemeen directeur van de Oorlogsgraven- stichting, en in aanwezigheid van burgemeester Goedhart een zilveren erespeld uitgereikt aan de heer Henk van den Hil, voor zijn werkzaamheden als consul van de Oorlogsgravenstichting voor Noordwijkerhout....

De heer Van den Hil, voorheen werkzaam als afdelingshoofd van de gemeente Noordwijkerhout, heeft 12 jaar lang de verantwoordelijkheid gehad voor het beheer en onderhoud van het oorlogsgraf in de gemeente. Dit graf ligt op het kerkhof van de St. Jozefkerk. De heer Van den Hil neemt afscheid als consul. Zijn taak zal worden overgenomen door de heer Koens, beleidsmedewerker groen en milieu bij de gemeente Noordwijkerhout (zie foto ondertekening)

De doelstelling van de Oorlogsgravenstichting is de aanleg, inrichting, instandhouding en verzorging van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld. Ook verzorgen zij het onderhoud van de in Nederland verspreid liggende graven van leden van de geallieerde strijdkrachten, voor zover daarvoor niet door het betrokken land wordt gezorgd. Hierdoor blijft de herinnering aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers levend bij de huidige en toekomstige generaties.

Foto's BON.