Datum: 05-07-2020 - 18:46
20
nov
'17

NZLokaal: college heeft 'geen haast' bij uitvoering motie.

Op 28 september diende de fractie van NZLokaal in de gemeenteraad de motie WIFI4EU in (klik hier). De strekking daarvan was om met subsidie van de Europese Unie gratis wifi in te voeren binnen de kern van Noordwijkerhout en De Zilk. Niet alleen een mooie voorziening voor de eigen inwoners...

maar ook voor de bezoekende toeristen of dagrecreanten. Omdat de subsidie verstrekt wordt volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werd tenslotte het college verzocht snel actie te ondernemen. De overgrote meerderheid van de raad steunde de motie en de wethouder zegde toe deze te gaan uitvoeren. 

Tijdens de raad van 9 november informeerde de fractie van NZLokaal naar de voortgang, maar toen kon er nog niets gemeld worden. Slechts de wat vage toezegging, dat er misschien begin volgend jaar meer bekend zou zijn. Een teleurstellende gang van zaken! Geen actie, maar uitstel. Het onderwerp heeft blijkbaar geen enkele interesse bij het college.

Zou dat komen, omdat dit onderwerp werd aangedragen door de oppositie en niet door een eigen coalitiepartij? Straks is de subsidiepot leeg en vissen de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk achter het net. In dat geval: jammer en uiterst teleurstellend!

Tekst en foto NZLokaal (Jaap de Moor, raadslid)