Datum: 25-01-2022 - 15:48
11
nov
'17

Laatste begroting 'Gemeente Noordwijkerhout' goedgekeurd door bijna de gehele gemeenteraad.

De onlangs door het college van B&W gepresenteerde laatste begroting (zie foto) van de nu nog 'Gemeente Noordwijkerhout', werd behandeld in de gemeente- raadsvergadering van donderdag 9 november. Eigenlijk ging het grotendeels over de begroting van 2018, want per 1 januari 2019 mag de nieuwe gemeenteraad...

van de dan nieuwe 'Gemeente Noordwijk' zich echt gaan buigen over de jaren daarna. Echt beleid voor de komende jaren voor Noordwijkerhout wordt hierdoor nu even uitgesteld totdat er een nieuwe gemeente is en worden een aantal zaken vooruit geschoven.

Dit was dan ook een veel gehoord argument waarom er voor bepaalde zaken nog wel en voor andere zaken geen geld meer wordt uitgegeven. Maar dit weerhield de partijen in de gemeenteraad er niet van om een flink aantal technische vragen te stellen en een vijftal moties in te dienen. 

GroenLinks riep in een motie het college op om actiever voorlichting en adviezen te verstrekken aan de burgers om het betegelen van tuinen tegen te gaan en zich aan te sluiten bij de Stichting Operatie Steenbreek die deze activiteiten bevordert, en de kosten daarvan structureel op te nemen in de begroting. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel van GroenLinks om op voorhand het nieuwe gemeentehuis van de fusiegemeente energieneutraal te maken kreeg geen meerderheid. Volgens de andere partijen moest eerst maar eens duidelijk worden hoe het nieuw/bestaande gemeentehuis er uit gaat zien.

Een ingediende motie van de PvdA, die ook met algemene stemmen werd gesteund, zorgt voor de komst van een extra deeltijd-BOA die meer ondersteuning geeft in het dagelijkse handhavingswerk. 

De fractie van de VVD kwam met een motie om het logo van de nieuwe fusiegemeente, middels
 een ontwerpwedstrijd uit te schrijven onder de inwoners, bedrijven en organisaties van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Hiermee hoopt de partij de betrokkenheid bij de te vormen nieuwe gemeente te vergroten. Deze motie werd met een nipte meerderheid aangenomen, de motie werd ook (door VVD-Noordwijk) in Noordwijk ingediend en daar werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

De laatste motie werd ingediend de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 en, ondanks de steun van de oppositiepartijen, door hun meerderheid ook gelijk werd aangenomen. Zij roepen het college op om de volgende zaken als de nu nog zelfstandige gemeente te realiseren: 

* Dat de huizen en de supermarkt op het Zilt in De Zilk gerealiseerd worden.
* De herinrichting van sportpark De Boekhorst grotendeels is afgerond.
* Een aanvang is gemaakt met de verkoop van de eerste huizen op het terrein van de Bavo
* Er een stedenbouwkundige visie ligt voor de herinrichting van het gebied de Viaductweg.
* Werkzaamheden rondom de Witte Kerk zijn afgerond voor het toeristenseizoen begint

Op het eind van de behandeling van de laatste begroting in deze gemeenteraad, konden alle partijen behalve de fractie van NZLokaal (net als voorgaande jaren, aldus de heer Cramer VVD) instemmen met de nieuwe begroting. De kern volgens de boodschap van NZLokaal is, dat de begroting te weinig ambitie uitstraalt en te zwaar belast is met een hypotheek op de toekomst door de komende afschaffing van het precariorecht.

U kunt de gehele begroting op de website van de gemeente bekijken, klik hier.

De begroting in één oogopslag. (
klik op de foto voor een vergroting)