Datum: 02-10-2023 - 10:54
10
nov
'17

Motie PvdA zorgt opnieuw voor oplaaiende discussie 'herinrichting dorpsplein'.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 november was het de bedoeling dat er een definitief besluit zou gaan vallen, betreffende de plannen over de nieuwe herinrichting van het dorpsplein en de hof rondom de Witte Kerk en de proef van het autovrij maken van het centrum. Dit zijn de eerste ...

2 projecten van de nieuwe Centrumvisie die begin 2018 uitgevoerd zouden moeten gaan worden. In de laatste commissievergadering van Ruimte en Wonen bleek daar, met hier en daar wat vraagtekentjes, een ruime meerderheid voor te zijn.

Maar in de gemeenteraadsvergadering kwam de fractie van de PvdA met een ingediende motie, met daarin het voorstel om toch weer opnieuw om tafel te gaan zitten met alle deelnemers van de stuurgroep. Zij waren na veel overleg uiteindelijk, middels een compromis, akkoord gegaan met de toen voorliggende plannen over de herinrichting van het dorpsplein en de hof rondom de Witte kerk.

In de motie van de PvdA kwamen er plotseling flinke verwijten aan het adres van het college van B&W naar voren. De raad zou verkeerd geïnformeerd zijn over het communicatietraject en dat er na het akkoord gaan van de stuurgroep er toch nog aanpassingen zouden zijn gedaan aan het ontwerp na latere gesprekken met het NOV (Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging). In de motie werd aangegeven dat deze niet doorgegeven zijn aan de andere leden van de stuurgroep, zoals de Monumentencommissie en Vereniging Dorpsbehoud. 

Vereniging Dorpsbehoud had na de commissievergadering van R&W in een brief aan de politiek aangegeven dat er na het akkoord toch nog verschillende aanpassingen zouden zijn gedaan in het plan. Volgens Dorpsbehoud komen er nu 13 bomen in plaats van 14, is de ruimte van de verharding van de tuin groter geworden en wordt het muurtje op verschillende plaatsen lager als in het eerder aan hun gepresenteerde plan.

Met het indienen van de motie met daarin de flinke verwijten, gaf de PvdA het advies aan de raad dat het college opnieuw met de stuurgroep om tafel moet gaan zitten voor een al dan niet hernieuwd advies van deze stuurgroep. In antwoord daarop gaf verantwoordelijk wethouder Henri De Jong aan, dat het college zich totaal niet kan vinden als dat men de raad (volgens de PvdA) op het verkeerde been zou hebben gezet.

Volgens de wethouder is het groter worden van de verharding van de hof en het muurtje wel degelijk met o.a. iemand van Vereniging Dorpsbehoud in de stuurgroep voorgelegd, het enige wat later toch is aangepast is dat men van 14 naar 13 bomen gaat. Maar dit heeft geen nadelige invloed op hoe het er komt uit te zien, er is al een optie vastgelegd voor de aankoop van 13 jonge grote bomen die met de kruinen elkaar gaan raken. Iets wat volgens de wethouder in de huidige situatie al niet meer het geval is.

Een meerderheid van de gemeenteraad VVD, D66 en CDA inclusief het college vond dat men de discussie niet meer opnieuw moest gaan voeren, deze partijen gaven aan dat iedereen in de afgelopen jaren volop heeft kunnen meedenken en praten en dat zij zich niet konden vinden in de kritische motie van de PvdA. De fracties van de PvdA, GroenLinks en NZLokaal stemden voor de motie die toch niet werd aangenomen.

Er werd door PvdA nog een motie ingediend bij dit onderwerp, zij stelde hierin voor dat er gelijk een nieuwe regelgeving komt bij het in gebruik nemen van de nieuwe hof rond de Witte Kerk. Graag zouden zij zien dat er kaders komen van wat er nu wel en niet mag. In de motie wordt aangegeven dat er 'daarmee ambtelijke en bestuurlijke willekeur op de loer ligt hetgeen tot een verstoorde relatie kan leiden met de kerk, de omgeving en met partijen die een belang hebben in het centrum'. 

Met deze laatste zin, die bij verschillende raadsleden niet goed viel, en de ingediende motie was dezelfde meerderheid ook hier tegen, de huidige regelgeving met de mensen die het nu uitvoeren voldoet voorlopig prima en wethouder De Jong verwacht zelfs dat met de komst van de beplanting in plaats van het huidige grasveld er veel minder oneigenlijk gebruik gemaakt gaat worden van de hof.

De fractie van NZLokaal gaf nog aan bezorgd te zijn over de eventuele financiële risico’s met betrekking tot de archeologie bij het verwijderen van de bomen en het eventuele muurtje, maar volgens wethouder De Jong is daar rekening mee gehouden in de begroting en is deze voldoende afgedekt.

Een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met de proef van zes maanden met het afsluiten op bepaalde tijden van het centrum voor auto's en de sluiting daarbij van de doorsteek Marktplein/Hoogstraat.

Wilt u de discussie nogmaals volgen, klik dan hier bij punt 8.

* Klik hier voor een impressie van het dorpsplein overdag.

Foto's definitief ontwerp dorpsplein Witte Kerk.