Datum: 06-07-2022 - 11:36
09
nov
'17

PvdA stelt vragen aan college over woningbrand Vlashoven. (update: antwoord College van B&W)

Op 17 september jl. was er een forse woningbrand aan de Vlashoven. Tijdens deze brand liepen de bluswerkzaamheden enige vertraging op doordat er een afvalcontainer was geplaatst op een put met daarin een brandkraan. Wethouder Bilars heeft hiervan mededeling gedaan aan de gemeenteraad. Maar…

van een omwonende ontvingen wij het bericht dat de afvalcontainer (zie foto onder) twee weken na de brand nog altijd bovenop de brandkraan staat. Ikzelf heb dat op zondag 1 oktober ook geconstateerd. Dit is natuurlijk een gevaarlijke dus onwenselijke situatie. Naar de mening van de fractie van de PvdA dus de hoogste tijd de onderstaande vragen te stellen. Graag ontvangt onze fractie zo spoedig mogelijk een schriftelijke beantwoording van bovenstaande vragen.

Lid van de Gemeenteraad Noordwijkerhout
Jan Janson, fractie PvdA > Verzonden 02-10-2017

Vragen PvdA ( antwoorden van het college van B&W )

1. Is het bij het college bekend dat de betreffende afvalcontainer nog altijd niet is verplaatst of verwijderd? Zo ja, waarom is er van uw zijde geen actie ondernomen?

> Betreffende afvalcontainer is inmiddels verwijderd.


2. Is er een verordening waarin voorschriften staan over het correct plaatsen van (afval)containers?

> Op de website staat een tekst gepubliceerd over de plaatsing van diverse containers binnen de gemeente. (klik hier)

3. Op welke wijze kunnen leveranciers van dergelijke (afval)containers kennisnemen van de voorschriften v.w.b. plaatsing van (afval)containers?

Via de website, klik hier.

4. Heeft het college de indruk dat leveranciers van dergelijke (afval)containers voldoende op de hoogte zijn van de voorschriften? Zo nee, hoe gaat u hen beter informeren?

> Deze containers worden besteld via aannemers en bewoners. De aannemers zijn meestal op de hoogte van deze meldingen. Particulieren meestal niet. Daarnaast zijn bedrijven die containers plaatsen veelal op de hoogte, echter kunnen we niet voorkomen dat er een container verkeerd geplaatst wordt.

5. Op welke wijze vindt handhaving van de voorschriften plaats?

> Zodra een melding van een container is ontvangen wordt deze aangemeld bij de GOA’s. Het komt echter nog steeds voor dat een melding niet wordt gedaan. Dan zijn wij afhankelijk van het meldsysteem of het signaleren door een GOA omdat er een container is geplaatst welke niet is gemeld.