05
nov
'17

Groep 8 Victorschool discussieert over voorstellen goede doelen voor de jeugdgemeenteraad.

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van de twee groepen 8 van de Victorschool het gemeentehuis bezocht en hebben zij elk tijdens een commissievergadering gediscussieerd over de voorstellen van de goede doelen. Dit ter voorbereiding op de jeugdgemeenteraadsvergadering van...

23 november, waarin de leerlingen van alle scholen binnen de gemeente Noordwijkerhout een besluit mogen nemen over het verdelen van € 1000,- aan goede doelen.

De commissievergadering volgt op twee gastlessen van Astrid Warmerdam en Bouke Geerlings waarin onder meer uitleg werd gegeven, over de manier hoe de gemeentelijke politiek werkt en wat de voorstellen zijn waarover gestemd mag worden.

Tijdens elke commissievergadering werden de rollen verdeeld onder de leerlingen. Zo mochten 5 kinderen zelf de voorstellen van de goede doelen introduceren en konden diverse politieke partijen met elkaar in discussie gaan over deze voorstellen, waarbij een medeleerling optrad als burgemeester en voorzitter van de vergadering.

Gedurende de beide commissievergaderingen bleek dat bepaalde goede doelen gegarandeerd konden rekenen op de steun van alle leerlingen. Bij één groep moest er gestemd worden over de goede doelen, waarbij wethouder Bert Gotink de eer had om de uitslag officieel bekend te maken. Bij de andere groep was men zonder stemming het gelijk al eens over hun voorkeur ten aanzien van de voorstellen.

Er moest door beide groepen ook nog gestemd worden over de vertegenwoordigers van de groepen voor de jeugdgemeenteraadsvergadering van 23 november. Na een spannende stemronde werden er van iedere groep 3 leerlingen gekozen die namens hun groep dan het woord dan mogen voeren.

Foto PR.