Datum: 25-06-2021 - 16:22
04
nov
'17

Egbert van der Weide opent vogeltentoonstelling 60-jarige V.V. De Kolibri. (foto's)

Aan deze vogeltentoonstelling nemen behalve Kolibri-leden ook andere rayonverenigingen uit Rayon Leiden 1 deel. Dit keer organiseerde Vogelvereniging De Kolibri de tentoonstelling i.v.m. hun 60-jarig bestaan. De inschrijving van de vogels was vlotjes verlopen. Het resultaat mag er ook zijn, want er zijn bijna 550 vogels...

op deze onderlinge tentoonstelling ingeschreven en dit weekend zijn ze te bekijken in het gebouw van de Duinklievers, Wagenmakerserf 4 (nabij Marktplein) te Noordwijkerhout. Borden zijn er geplaatst om u de weg te wijzen naar de mooiste vogelshow van de Bollenstreek. De Kolibri mag zich gelukkig prijzen met een grote groep actieve leden die meehelpen om dit prachtige resultaat neer te zetten. 

Ieder jaar wordt er een bekende Noordwijkerhouter (BNer) gevraagd om de vogeltentoonstelling te openen, dit keer viel de beurt aan (dominee) Egbert van der Weide om de tentoonstelling te openen en dat deed hij vrijdagavond 3 november natuurlijk met een op zijn eigen wijze en spitsvondige en humorvolle speech (zie hieronder).

Daarna werd er door de voorzitter Ben Zwetsloot een lid van de Kolibri in het zonnetje gezet, de heer Witteman kreeg een speldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de Vogelvereniging De Kolibri. Eregast Egbert van der Weide mocht vervolgens een prijs uitreiken aan de algemeen kampioen van deze onderlinge- en rayontentoonstelling de heer L. Fielemon en aan de vereniging met de 10 beste en mooiste vogels van deze tentoonstelling en dat werd de V.V. De Kolibri.

Na alle plichtplegingen mocht Egbert van der Weide daarna eindelijk de deur openen van de vogeltentoonstelling voor dit weekend, u bent van harte om de tentoonstelling te bezoeken. Toegang is natuurlijk gratis.

U bent van harte welkom op :
* Zaterdag 04 november 10.00 – 18.00 uur
* Zondag 05 november 10.00 – 17.00 uur

Openingsspeech Egbert van Weide Rayontentoonstelling De Kolibri 60 jaar.

Geachte leden en bestuur van De Kolibri, gasten en beste vogelvrienden,

Allereerst mijn dank voor de uitnodiging om uw 60e verjaardag enige luister bij te zetten. Ik vind het een eer de rayontentoonstelling die u ter gelegenheid bij wijze van verjaarspartijtje houdt, te mogen openen. In de jaren dat ik actief was als dominee van de Witte Kerk, had ik als uitgangspunt: waar ze me voor uitnodigen, daar ga ik heen.

De vraag is wel, wat u in hemelsnaam bezield heeft om voor dit feit een dominee van stal te halen. En zeg niet, dat u niet gewaarschuwd bent! Bij de titel van het boek dat afgelopen voorjaar verschenen is bij mijn afscheid, hadden bij u natuurlijk allemaal rode lampjes moeten gaan branden en belletjes gaan rinkelen. Het boek heet ‘Geef een dominee nooit het woord – je krijgt het niet zomaar terug…’

Want u snapt wel: nu ik niet meer elke zondag sta te preken grijp ik iedere gelegenheid aan om mijn mond te roeren. En als ik dan eenmaal het woord heb, weet ik van geen ophouden. Als ik dat thuis doe lopen mijn vrouw en kinderen gewoon weg. Alleen onze hond blijft me wat schaapachtig aankijken. Tja, dan is de lol er gauw af. Ik ga er van uit dat u zo beleefd bent mijn hele prevelement aan te horen. U hebt mij per slot van rekening zelf uitgenodigd.

Ik begreep dat ik tot 10 u vanavond de tijd heb. Gaat u er maar eens rustig voor zitten… Maar ja - zit u echt op een preek te wachten? Wie weet loopt u toch stiekem weg, een voor een… Van de heilige Franciscus gaat het verhaal dat hij zo teleurgesteld was dat de mensen niet naar z’n preken wilden luisteren, dat hij boos de stad uit liep, naar het bos, en voor de vogels begon te preken.

Dat zou ik hier ook kunnen doen, wanneer u allemaal de zaal verlaten hebt. Die vogels zijn makkelijk publiek, die arme beestjes kunnen geen kant op, ze zijn wel gedwongen mijn preek aan te horen. Aan onderwerpen trouwens geen gebrek: de vogels zijn nogal aanwezig in de Bijbel. Ze worden volgens het scheppingsverhaal één dag eerder geschapen dan de mens.

De mens is sowieso een laatkomertje in deze wereld. Want ook volgens de evolutietheorie zit er tussen het ontstaan van de vogels en dat van de moderne mens een gat. Een gapend gat, van heel wat meer dan één luttele dag. Volgens de geleerden waren de vogels er maar liefst 170 miljoen jaar eerder dan wij. Iets meer respect voor die vogels zou ons niet misstaan. En iets meer bescheidenheid graag als het gaat om onszelf…

Ik heb de vogels die in de Bijbel genoemd worden op een rijtje gezet voor U. We komen daar, in alfabetische volgorde, deze vogels tegen: aalscholver, arend, duif, gier, haan, hen, hop, katuil, kwakkel, meeuw, mus, oehoe, ooievaar, pelikaan, raaf, reiger, roerdomp, sperwer, steenuil, struisvogel, tortelduif, veldhoen, wouw en de zwaluw.

Daar zitten weinig volièrevogels tussen, jammer genoeg. De vogels die wat de Bijbel betreft voor een prijs in aanmerking komen, zijn de mus en de zwaluw. De mus omdat-ie zo gewoon is, de zwaluw omdat die zo handig z’n nest bouwt aan de rand van het dak van de tempel. Maar de meest toepasselijke Bijbeltekst voor deze avond komt uit het evangelie naar Mattheüs. Woorden van Jezus: ‘kijk eens naar de vogels…’

Is dat niet een mooi motto voor een vogelvereniging? Is dat niet precies wat u al 60 jaar lang gedaan hebt? Is dat niet wat de jury heeft gedaan, met het oog op de prijsuitreiking straks? En is dat niet precies wat u verwacht van het publiek, dat hopelijk in dichte drommen de komende dagen hier langs al die hokken gaat: kijk eens naar de vogels…

Elk van die vogels kan door te zingen of gewoon, door daar z’n schoonheid te laten zien meer bij een mens teweegbrengen dan zo’n dominee met al z’n woorden. Dus houd ik bijna mijn mond. Laten we maar liever naar de vogels gaan kijken! Beste mensen van de Kolibri, gefeliciteerd met deze verjaardag. Ik wens de vereniging nog vele goede jaren – en vooreerst: een drukke tentoonstelling!

Egbert van der Weide

Foto's BON