Datum: 29-05-2020 - 14:23
11
jul
'12

Informatiebijeenkomst rond de aanpak damhertenoverlast in het duingebied.

Vanavond woensdag 11 juli organiseert de Provincie Noord-Holland speciaal voor omwonenden en andere belangstellenden een informatiebijeenkomst over de voortgang rond de aanpak van de damhertenoverlast in het duingebied tussen IJmuiden en het AWD in De Zilk...

De bijeenkomst vindt plaats in het Oude Dorpshuis in Bloemendaal van 19.00 uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

De afgelopen jaren is de overlast van damherten in de regio Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijkerhout en De Zilk enorm toegenomen. Naast de al eerder genomen maatregelen zoals het plaatsen van hekken en wildroosters, zal de provincie Noord-Holland een dezer dagen een ontheffing verlenen voor afschot van damherten die buiten het duingebied treden. Deze ontheffing is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Noord-Holland, de organisatie die tevens de uitvoering coördineert.

De provincie Zuid-Holland heeft ook een dergelijke ontheffing verleend en daar is de maatregel effectief gebleken. Daarnaast heeft de gemeente Bloemendaal eind mei de omgevingsvergunning verleend die noodzakelijk is voor de voltooiing van hekwerk rond de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tijdens de informatiebijeenkomst worden alle recente ontwikkelingen toegelicht.