Datum: 11-05-2021 - 07:11
27
okt
'17

GOM sluit overeenkomst voor de sloop van 9.000m² bedrijfsbebouwing op Zilkerduinweg.

De GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) heeft met de betrokken grondeigenaar onlangs een overeenstemming bereikt, over het open maken van een bedrijfslocatie aan de Zilkerduinweg in De Zilk. Het gaat om de sloop van ruim 9.000m² bedrijfs- bebouwing. De locatie is halverwege de....

Zilkerduinweg aan de oostkant en wat verderop in het land. Er is geen sprake van compensatie want er wordt 'verrommeling' opgeruimd en duurzaam open bollenteeltareaal geproduceerd.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten (en aandeelhouder): Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Hun missie is het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. Het beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek die de gemeenten in december 2009 hebben vastgesteld.

Foto Google Earth.