Datum: 17-10-2021 - 01:23
27
okt
'17

College moet huiswerk overdoen bij voorstel verruiming winkelopeningstijden op zondag.

Afgelopen zomer mochten de winkels in ons dorp, als proef voor twee maanden, in juli en augustus op zondag 2 uur eerder open. In plaats van 12.00 uur konden de winkels al vanaf 10.00 uur open zijn. De verruiming van de openingstijden was het gevolg van een door D66 ingediende motie, die door...

een meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen. VVD, NZLokaal, CDA en natuurlijk de indiener D66 stemden voor, de fracties van PvdA en GroenLinks waren destijds tegen. Met de uitkomsten van de zomerproef was het college van B & W blijkbaar tevreden, want onlangs deden zij een voorstel voor een permanente verruiming van de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen. De winkelopenstelling zou dan gelijk getrokken worden met werkdagen en zouden de winkels dan open mogen zijn van 6.00 tot 22.00 uur.

In de commissievergadering van BAM van donderdagavond werd het voorstel besproken, maar dat pakte uiteindelijk niet goed uit voor het college. D66 was als initiatiefnemer voor het nieuwe voorstel van het college. VVD en NZLokaal zagen wel goede dingen in het voorstel maar hadden toch ook wel wat twijfels. Het geluid op zondagmorgen van winkelend publiek (winkelwagens) en van vrachtwagens die goederen komen aanleveren zouden mogelijk overlast kunnen gaan veroorzaken. De geluidsoverlast zal dan vooral de eredienst treffen die om 10.00 uur gegeven wordt in de Witte kerk, maar ook voor omwonenden zou het storend kunnen zijn.

GroenLinks, PvdA en CDA gaven gelijk al aan dat ze tegen het voorstel zouden stemmen, de verruiming naar 6.00 uur in de zondagochtend zou een te groot verschil met de proef van 10.00 uur open zijn. Maar de ook geluidsoverlast voor de Witte Kerk (zorgde voor een klachtenbrief) en omwonenden was voor deze partijen ook een bezwaar, maar grootste bezwaar zat hem in het feit dat men vond dat de evaluatie over de gehouden zomerproef wel heel erg karig was uitgevoerd.

Volgens de woordvoerders van deze drie partijen zijn alleen de bedrijfsleiders van de supermarkten gehoord en van Kampeercentrum De Jong in De Zilk en die waren (begrijpelijk) erg positief over de verruiming. Maar verder was er niemand gehoord en dat is natuurlijk geen evaluatie vonden de partijen. Er moet eerst goed geëvalueerd worden met alle belanghebbenden zoals o.a. de kerkenraad en de omwonenden en wellicht moet men ook het burgerpanel inschakelen, om zo te horen hoe de inwoners van Noordwijkerhout de verruiming van de winkelopeningstijden nu echt hebben ervaren.

De conclusie na de discussie (klik hier voor beluisteren bij punt 8) was dat er op dit moment geen meerderheid te vinden is voor het voorstel van het college en dat het college zijn huiswerk maar moet overdoen. Burgemeester Goedhart gaf namens het college aan dat hij het voorstel zou terugnemen en eerst met alle belanghebbenden gaat praten om daarna met een nieuw voorstel te komen en waarschijnlijk wordt dat pas in december volgens de burgemeester.

Foto BON.