27
okt
'17

Duurzaamheids- en stimulerings- lening en subsidieregeling voor particulieren, verenigingen en organisaties.

De Gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft in het najaar van 2016 gesteld dat zij meer werk wil maken van verduurzaming van van ons dorp. In het Milieubeleidsplan 2014-2018 staat de verduurzaming van de bestaande bouw als speerpunt opgenomen...

maar hier is tot nu toe nog weinig resultaat is hierop geboekt. Noordwijkerhout heeft ruim 7000 woningen, waarvan 4000 koopwoningen en zeker 8 sportaccommodaties en scholen. De gemeente wil een hoge leefkwaliteit realiseren voor alle bewoners in de gemeente (Milieubeleidsplan 2014-2018). Vanuit dit oogpunt wil het college van burgemeester en wethouders nu met maatregelen gebouweigenaren gaan stimuleren om hun gebouw energiezuinig en klimaatbestendig te maken.

Duurzaamheidslening, stimuleringslening, subsidieregeling.
Het college van B&W van Noordwijkerhout wil een duurzaamheidslening en een stimuleringslening en met een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren in het leven roepen, hiermee wil men een impuls geven aan verduurzaming, energiebesparing en het klimaatbestendig maken van de bestaande bouw.

Daarmee wil ze inwoners en maatschappelijke organisatie/verenigingen overhalen om klimaatbestendige maatregelen te treffen aan hun woningen, gebouwen en accommodaties. Met de Stimuleringslening voor maatschappelijke organisaties wil de gemeente in ieder geval in de behoefte voorzien van sportverenigingen, die reeds door deze kenbaar is gemaakt bij de gemeente.

Om dit te bereiken worden door het college de volgende regelingen voorgesteld aan de gemeenteraad:
Klik op de link voor meer informatie.
a) Duurzaamheidslening (voor woningeigenaren)
b) Stimuleringslening (voor maatschappelijke instellingen als sportverenigingen en voor VvE’s)
c) Duurzaamheidssubsidie (voor woningeigenaren).

Na twee jaar (2018 en 2019) wordt geëvalueerd in welke mate gebruik gemaakt wordt van de stimuleringsmaatregelen en welke effecten zijn bereikt. De gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout trekken in de voorgestelde aanpak gezamenlijk op en leveren een evenredige, naar rato van het aantal koopwoningen, financiële bijdrage aan dit project.

In de commissie vergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond 25 oktober werd het voorstel behandeld en alle partijen konden er mee instemmen. Men zette nog wel vraagtekens bij de bedragen in totaal die het college beschikbaar wil stelen voor de leningen (€ 270.000,-) en voor de subsidie (€ 140.000,-).

De verwachting volgens verschillende partijen is dat de bedragen niet hoog genoeg zouden zijn, maar wethouder Bilars wil eerst de reacties uit de samenleving afwachten voor hij het bedrag eventueel gaat verhogen.